BDAR
gdpr

Apie projektą

Startuolių platformos/aplinkos - technologijų uosto (TechHub) vystymas ir plėtra įtraukiant studentus, mokslininkus ir verslo atstovus (TechHub)

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. lapkritis – 2022 m. lapkritis (36 mėn.).
Projekto vertė: 1,982 mln. Eur. 

Projektas finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo lėšomis. Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas: 01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb LT“.

Projekto tikslas: Įveiklinti inovatyvių idėjų ir ankstyvos stadijos startuolių vystymo TechHub platformą, siekiant paskatinti tyrėjus, mokslininkus, studentus ir verslo atstovus vystyti inovatyvias verslo idėjas, suteikti jų komandoms įvairiapusę inovacijų ir verslo paramos pagalbą ir sudaryti galimybes intensyviam aukštos pridėtinės vertės žiniomis grįsto verslo segmento augimui Lietuvos ekonomikoje.  

Projekto uždaviniai

  1. TechHub platformoje sudaryti prielaidas integruotam ankstyvos stadijos inovatyvių verslo idėjų kūrimui, intensyviam startuolių augimui ir verslumo ekosistemos tvariai plėtrai; 
  2. Didinti TechHub platformoje kuriamų ir vystomų inovacijų žinomumą ir skatinti verslumo patrauklumą.

Projekto veiklos

TechHub platformoje sudaryti prielaidas integruotam ankstyvos stadijos inovatyvių verslo idėjų kūrimui, intensyviam startuolių augimui ir verslumo ekosistemos tvariai plėtrai.    Programos metu bus teikiamos profesionalios, tarptautinio lygio konsultavimo, mentorystės, verslo vystymo pagalbos paslaugos ankstyvos stadijos inovatyvioms verslo idėjas generuojančioms startuolių komandoms. Programos veiklos, vykdomos pasitelkiant pažangius metodus ir įvairias kūrybiškumo ir verslumo formas, sudarys iki-inkubacines sąlygas, leidžiančias inovatyvioms idėjoms augti per kuo trumpesnį laiką.

Didinti TechHub platformoje kuriamų ir vystomų inovacijų žinomumą ir skatinti verslumo patrauklumą.Nuosekliai ir sistemingai informuojama visuomenė apie verslumo ekosistemos sėkmės istorijas, iki-inkubacinės stadijos idėjų kūrimo galimybes, jų taikymą, ankstyvos stadijos idėjas generuojančių komandų ir startuolių pasiekimus, tendencijas rinkoje.

Projekto aprašymas

Iki šiol inovatyvioms, tačiau ankstyvos stadijos verslo idėjoms Lietuvoje dėmesio buvo skiriama nepakankamai. Didelis rizikos laipsnis, investicijų grąžos tikimybė, inovacijų kultūros uždarumas yra tie trūkumai, kurie užveria kelius intensyviems ekonomikos pokyčiams. Tačiau būtent ankstyvos stadijos inovatyvios verslo idėjos turi potencialą radikalioms inovacijoms, kuriančioms naujus produktus, naujus verslo modelius ir net naujus rinkos segmentus. Verslumo ekosistemos modeliavimas Lietuvoje turėtų atspindėti ne tik brandžių inovatyvių verslų kūrimo aplinką, bet ir  ankstyvos stadijos inovatyvių verslų idėjų kūrimo ir plėtros galimybes, papildydama ir subalansuodama visas valstybės inovacijų paramos sistemos sudėtines dalis. Norint sukurti tokią verslumo ekosistemą, yra būtina sukurti aplinką, jungiančią iniciatyvų ir idėjų savininkus, valstybės verslo paramos sistemą, pramonės ir akademinę bendruomenę, rizikos kapitalo rinką ir investuotojus.

Projekto rezultatai

  • 120 startuolių (pre-akceleratoriaus dalyvių)
  • 60 vizitų į renginius, susitikimus ir akceleratorius ES šalyse
  • 200 konsultuotų įmonių ir startuolių
  • 30 renginių (27 diskusijos/konferencijos) ir 3 hakatonai
  • 100 sukurtų ir (ar) įdiegtų inovacijų

Kontaktai

Gintarė Narakienė, projekto vadovė, tel. (+370)610 39 339, el.paštas [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16