BDAR
gdpr

TraCS3

TARPREGIONINIO BENDRADARBIAVIMO SKATINIMAS IR INOVACIJŲ INFRASTRUKTŪROS RĖMIMAS S3 PRIORITETINĖSE SRITYSE GERINANT REGIONINES INOVACIJŲ EKOSISTEMAS (TRACS3)

Projekto santrumpa: TraCS3
Projekto pavadinimas anglų kalba: Fostering Interregional Collaboration and Support for Innovation Infrastructure in S3 key priority areas through the Improvement of Regional Innovation Eco-systems
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. birželio 1 d. – 2023 m. gegužės 31 (60 mėnesių)
Bendra projekto vertė: 1,7 mln. Eurų
Projekto tinklalapis: www.interregeurope.eu/tracs3/

Projekto tikslas

TraCS3 projekto tikslas tobulinti regioninę politiką, kuria remiama inovacijų infrastruktūra Sumanios specializacijos (S3) prioritetiniuose sektoriuose, turintiems didelį inovacijų potencialą sprendžiant socialinius uždavinius ir stiprinant tarpregioninį bendradarbiavimą tarp besivystančių ir pažengusių inovacijų ekosistemų, o taip pat ir tarp jų pačių. 

Projekto uždaviniai

  1. Išvystyti bendrą viziją, kaip sukurti palankią aplinką inovacijų infrastruktūros (pvz., inkubatorių, technologijų informacijos centrų, mokslinių tyrimų centrų) integracijai į tarpregionines vertės grandines ir žinių tinklus. Partneriai siekia remti regioninių inovacijų ekosistemų augimą, stiprėjimą ir plėtrą, ją atverdami ir sujungdami su tarptautinėmis žiniomis.
  2. Stiprinti inovacijų pajėgumus, reikalingus mokslinių tyrimų ir inovacijų kompetencijų gerinimui prioritetiniuose S3 sektoriuose, turinčiuose didelį inovacijų potencialą. Norint pasiekti inovacijų diegimo augimą, regionai turi sustiprinti savo inovacijų diegimo varomąsias jėgas, t.y. infrastruktūras ir pajėgumus, reikalingus moksliniams tyrimams ir inovacijoms, kad klestėtų S3 prioritetiniuose sektoriuose, turinčiuose didelį inovacijų potencialą.
  3. Peržiūrėti regioninę politiką, susijusią su parama inovacijų infrastruktūrai, siekiant pagerinti tarpregioninį bendradarbiavimą nustatant tarpregionines finansines priemones (fondą) arba tobulinant esamas schemas/priemones skatinančias šį procesą. Siekdamos skatinti tarpregioninį bendradarbiavimą S3 prioritetiniuose sektoriuose, turinčiuose didelį inovacijų potencialą, partneriai ieško galimybių tobulinti tarpregioninio bendradarbiavimo programas/priemones arba sukurti naujas finansines priemones, ištiriant galimybes panaudoti iki 15% ERPF už regionų ribų.
  4. Skleisti žinių, sukauptų per keitimąsi patirtimi procesą, suinteresuotoms šalims visoje Europoje ir sukurti sinergiją su kitomis panašiomis iniciatyvomis ir projektais.

Partneriai

  Dalyvis Šalis

1

Hanze University of Applied Sciences 

Olandija

2

Province of West-Flanders 

Belgija

3

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Lietuva

4

University of Bremen, Institute Labour and Economy (iaw) 

Vokietija

5

North-East Regional Development Agency 

Rumunija

6

The Baltic Institute of Finland

Suomija

7

Business Innovation Center of Albacete 

Ispanija

Planuojami projekto rezultatai

Pagrindiniai projekto rezultatai: 51 tarpregioninis mokymosi renginys, 7 veiksmų planai, skirti 6 ERPF ir 1 regioninės politikos priemonei, išanalizuoti ir pasidalinti bent 14 gerosios praktikos pavyzdžių, 95 asmenys pagerinę profesinius gebėjimus.

Kontaktai:

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16