BDAR
gdpr

MTEP veiklų vertinimas

pelno mokescio lengvata

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu MITA neatlygintinai įmonėms, siekiančioms pasinaudoti pelno mokesčio lengvatomis, teikia ekspertines išvadas dėl jų vykdomos veiklos priskyrimo MTEP.

Pateikiami dokumentai:

Užpildytas prašymas (pildomas tiesiogiai informacinėje sistemoje) su priedais (MTEP veiklos vykdytojų gyvenimo aprašymai; kita svarbi informacija ir dokumentai, įrodantys MTEP veiklą (užregistruotos patentinės paraiškos, patentai ir kt.).

Dokumentų priėmimo tvarka:

Dokumentai priimami nuolat.

Dokumentai teikiami elektroninėmis priemonėmis per MTEPIS (interneto svetainės adresas http://www.e-mokslovartai.lt, skiltis „Kuriame“).

MITA išvados pateikimo tvarka:

Ekspertinės išvados įmonei bus pateikiamos per 60 kalendorinių dienų.

Svarbūs dokumentai:

Kontaktai pasiteirauti:

  • MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistė Daiva Keršienė (+370) 604 79828
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-13