Akceleravimo programa Kinijoje

Apie priemonę

MITA kartu su Ūkio ministerija suteikia galimybes įmonėms vykti į akceleravimo programas. Akceleravimo programos metu teikiamos konsultavimo, mokymo, verslo vystymo pagalbos ir patarimų teikimo, partnerių paieškos paslaugos įmonėms, taikant pažangias paslaugų teikimo priemones ir metodus.

Priemonės tikslas

Priemonė skirta skatinti įmonių augimą, inovatyvių gaminių, paslaugų ir technologijų (toliau – produktų) vystymą, plėtrą į tarptautines rinkas, bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių, dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose.

Finansuojamos veiklos

Įmonių dalyvavimas akceleravimo programoje Kinijoje. Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • kelionės į  užsienio valstybę ir iš jos transporto išlaidos;
 • kelionės užsienio valstybės teritorijoje transporto išlaidos;
 • kelionės draudimo išlaidos;
 • gyvenamojo ploto nuomos užsienio valstybėje išlaidos.

Ši veikla finansuojama Ūkio ministerijos lėšomis.

Pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės. Dalyvis yra tinkamas, jei:

 • yra pareiškėjo darbuotojas, dirbantis įmonėje ne trumpiau kaip 2 mėnesius iki paraiškos pateikimo Agentūrai dienos;
 • moka anglų kalbą ne žemesniu kaip Europos Tarybos nustatytu kalbos mokėjimo lygiu B2;
 • tiesiogiai dalyvauja vystant inovatyvius įmonės produktus.

Partneriai

Negalimi.

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Finansavimo sąlygų aprašas

Įmonių dalyvavimo tarptautinėse akceleravimo programose finansavimo sąlygų aprašas

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Šiuo metu paskelbtų kvietimų teikti paraiškas nėra.

Rezultatai

2017 m. į Kiniją vyko 11 įmonių:

 1. Altechna R&D;
 2. UnoParks;
 3. Iamus inovacijos;
 4. Molbertas;
 5. TokenMill;
 6. WryEdge;
 7. Sonaro;
 8. Innospark;
 9. Lokacijos sistemos;
 10. Idėja 3D;
 11. Limap.

Kontaktai pasiteirauti

Sigutė Stankevičiūtė, ekspertė, Tel. (+370) 604 76995, sigute.stankeviciute@mita.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-08