BDAR
gdpr

Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje

Apie priemonę

Priemonės tikslas - skatinti biotechnologijos srities pramonės plėtrą Lietuvoje, įgyvendinant MTEP veiklas, kurios prisidės vystant rinkai patrauklius inovatyvius produktus ir didins biotechnologijos srities pramonės įmonių konkurencingumą.

Finansuojamos veiklos:

  1. kai vykdomi Aprašo 8.1 papunktyje nurodyti projektai, Startuolių, veikiančių biotechnologijos pramonės srityje, plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 4-9 etapus, minimaliai pasiekiant 6 etapą vadovaujantis Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo 4 punktu;
  2. kai vykdomi Aprašo 8.2 papunktyje nurodyti projektai, Privačių juridinių asmenų, veikiančių biotechnologijos pramonės srityje, plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 5-9 etapus, minimaliai pasiekiant 5 etapą vadovaujantis Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo 4 punktu.

* Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“

Pareiškėjai:

Galimi pareiškėjai yra privatūs juridiniai asmenys veikiantys biotechnologijos pramonės srityje:

  1. startuoliai, kai vykdomi Aprašo 8.1. papunktyje nurodyti projektai;
  2. labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės – privatūs juridiniai asmenys (toliau – Įmonės), kurių metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip 5 (penki) proc. nuo projekto vertės per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per įmonės veiklos laikotarpį, jei ji veikia trumpiau nei metus, kai vykdomi Aprašo 8.2. papunktyje nurodyti projektai.

Partneriai

  • įmonės;
  • mokslo ir studijų institucijos;
  • universitetų ligoninės.

Finansavimas

  • Maksimali projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (projekto dydis) yra iki 200 000,00 eurų, kai vykdomi Aprašo 8.1. papunktyje nurodyti projektai;
  • Maksimali projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (projekto dydis) yra iki 500 000,00 eurų, kai vykdomi Aprašo 8.2. papunktyje nurodyti projektai;

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Finansavimo sąlygų aprašas

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Šiuo metu paskelbtų kvietimų nėra.

Kontaktai pasiteirauti

Dr. Lina Kisielė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja, Tel. (+370) 600 45 965, el. p. [email protected]