BSR Inovacijų ekspresas

Apie priemonę

Baltijos jūros regiono programos „BSR Stars“ finansavimo priemonė „Inovacijų ekspresas“– tai priemonė, kuri skatina įmonių tarptautiškumą pasitelkiant klasterius ir įmonių tinklus.

Inovacijų ekspresas – tai yra bendras Baltijos jūros regiono valstybių kvietimas dalyvaujant asocijuotiems partneriams iš Vokietijos ir Ispanijos regionų. Kvietimas finansuojamas nacionalinių/regioninių valstybinių institucijų siekiant inicijuoti, plėtoti ir vystyti tarptautinį bei tarpsektorinį bendradarbiavimą pritraukiant klasterius ar įmonių tinklus, kurių nariai yra mažos ar vidutinės įmonės.

Priemonės tikslas

Priemonė skirta vystyti tarptautinį bendradarbiavimą, kompetencijos kėlimą jungiantis į tarpsektorinius įmonių tinklus, skatinti skirtingų institucijų - verslo, mokslo, viešojo sektoriaus ir kitų institucijų ryšių palaikymą, žinių pasidalinimą, naujų idėjų generavimą.

Finansuojamos veiklos

Finansuojamos veiklos apima informacijos sklaidą, bendradarbiavimą (angl. networking), partnerių paiešką, seminarus ir mokomuosius vizitus, apsikeitimo patirtimi ir tarpklasterinės strategijos plėtojimą bei veiklą, skirtą paraiškų rengimui tarptautinėms programoms.

Pareiškėjai

Lietuvos klasterio arba mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) tinklo atstovas (koordinatorius). Lietuvos MVĮ tinklo ar klasterio nariai savo bendrą veiklą turi būti įteisinę jungtinės veiklos ar kita sutartimi. 

Partneriai

Partneriai iš Baltijos jūros regiono valstybių bei Ispanijos Katalonijos regiono bei Vokietijos Baden-Vurtenbeg regiono. Konsorciumas formuojamas iš ne mažiau kaip 2 skirtingų valstybių klasterių ar įmonių tinklų. Vieną klasterį ar įmonių tinklą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės (toliau – MVĮ). Rekomenduojama, kad dalyvautų ir daugiau verslo įmonių..

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Finansavimo sąlygų aprašas

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Šiuo metu paskelbtų kvietimų teikti paraiškas nėra.

Rezultatai

2016 m. – 4 projektai,
2015 m. – 1 projektas,
2014 m. – 2 projektai,
2013 m. – 3 projektai.

Kontaktai pasiteirauti

Daiva Keršienė, MTEPI paramos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Tel. (+370) 604 79828, el. p. daiva.kersiene@mita.lt.

Finansuojantys partneriai:

Asocijuoti partneriai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-08