BDAR
gdpr

CERN inkubatoriaus startuoliai

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mastu vykstančią inovacijų reformą, informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio 6 d. CERN inkubatoriaus startuolių administravimas yra vykdomas viešosios įstaigos „Inovacijų agentūra“, todėl prašome kreiptis į viešąją įstaigą „Inovacijų agentūra“.  Naujausią informaciją apie priemonę rasite čia

 

APIE PRIEMONĘ

CERN yra didžiausia ir garsiausia pasaulyje mokslo institucija, veikianti kaip mokslo ir verslo pasaulio sąsaja, jungianti fundamentinius tyrimus atliekančius mokslininkus ir technologijų vystytojus.  2018 metais  Lietuva pirmoji iš Baltijos šalių tapo CERN asocijuotąja nare kaip valstybė, pasiekusi didelę pažangą mokslo, technologijų ir inovacijų srityje. Lietuvos verslui ši narystė atveria kelius dalyvauti daugiamilijoninės vertės CERN organizacijos viešuosiuose pirkimuose, o mokslininkams – prisidėti prie garsiausių pasaulio išradimų.

FINANSAVIMO TIKSLAS

Skatinti CERN inkubatoriaus įmonių vykdomą MTEP veiklą, kuriant naujus produktus ir skatinant privačias investicijas į MTEP veiklas sietinas su CERN specializacija.

FINANSUOJAMA VEIKLA

Techninės galimybių studijos parengimas.

PAREIŠKĖJAI

Startuoliai, turintys viešosios įstaigos Lietuvos inovacijų centro (toliau – LIC) išduotą pažymą, įrodančią, kad projektas yra atrinktas pagal susitarimą Nr. KN4414/KT pasirašytą tarp CERN ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

PROJEKTO PARTNERIAI

Partneriai negalimi.

PROJEKTŲ ATRANKOS BŪDAS

Projektų atranka vykdoma konkursiniu vieno etapo būdu.

DIDŽIAUSIA GALIMA PROJEKTUI FINANSUOTI SUMA 

40 tūkst. eurų

PRIEMONEI PLANUOJAMA SKIRTI SUMA 

80 tūkst. eurų

Finansavimo sąlygų aprašas

PASKELBTI KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS 

Šiuo metu paskelbtų kvietimų nėra.

REZULTATAI

Įmonių, kurioms 2021 m. skirtas finansavimas, sąrašas

Kontaktai pasiteirauti:

Eigirdas Sarkanas, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistas
Tel. (+370) 604 76 995, el. paštas [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03