„CONCERT JAPAN“ iniciatyva

Apie priemonę

Europos interesų grupė CONCERT-Japan – tarptautinė jungtinė iniciatyva, remianti mokslo, technologijų ir inovacijų bendradarbiavimo veiklas tarp Europos šalių ir Japonijos. Ši iniciatyva  jungia 12 partnerių iš Bulgarijos, Čekijos, Ispanijos, Japonijos, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Turkijos, Vokietijos, Vengrijos, Norvegijos, Slovakijos

Iniciatyva pradėta vykdyti 2011 m. ir buvo finansuojama iš ES 7-osios bendrosios programos. Pasibaigus šiam sėkmingam projektui ir esant tolesniam poreikiui tęsti bendradarbiavimą su Japonija kaip šalimi partnere, buvo nuspręsta įkurti Europos interesų grupę (EIG) –  lanksčią bendradarbiavimo ir Europos bei Japonijos jungtinių veiklų koordinavimo platformą, kuri būtų finansuojama dalyvaujančiųjų EIG šalių iniciatyva.

Priemonės tikslas

Remti mokslo, technologijų ir inovacijų bendradarbiavimo veiklas tarp Europos šalių ir Japonijos.

Finansuojamos išlaidos

  • išlaidos projekto darbo grupei: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą;
  • išlaidos komandiruotėms pas projekto partnerius į projekto susitikimus ir renginius;
  • išlaidos trumpalaikiam turtui (medžiagoms, atsargoms ir panašioms prekėms);
  • išlaidos paslaugoms, susijusiomis su taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų pirkimu ir su renginių (seminarų, konferencijų ir pan.) organizavimu projekto tematika.

 Išlaidų tinkamumo kriterijai nustatomi kiekvienos finansuojančios šalies nacionalinėse taisyklėse.

Pareiškėjai

Lietuvos mažos, vidutinės ir didelės įmonės

Partneriai

Kiekvienas projekto konsorciumas turi turėti bent 3 partnerius – 1 iš Japonijos, du iš skirtingų Europos šalių, dalyvaujančių jungtiniame kvietime. 

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Svarbūs dokumentai

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Planuojama skelbti kvietimą temoje „Išmanios vandens valdymo sistemos tvariai plėtrai“

Kontaktai pasiteirauti

Daiva Keršienė, tel. (+370) 604 79828, el. p. daiva.kersiene@mita.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-09