BDAR
Close

„CONCERT JAPAN“ iniciatyva

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mastu vykstančią inovacijų reformą, informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio 6 d.  „CONCERT JAPAN“ iniciatyvos administravimas yra vykdomas viešosios įstaigos „Inovacijų agentūra“, todėl prašome kreiptis į viešąją įstaigą „Inovacijų agentūra“.  Naujausią informaciją apie priemonę rasite čia

 

Apie priemonę

Europos interesų grupė CONCERT-Japan – tarptautinė jungtinė iniciatyva, remianti mokslo, technologijų ir inovacijų bendradarbiavimo veiklas tarp Europos šalių ir Japonijos. Ši iniciatyva  jungia 12 partnerių iš Bulgarijos, Čekijos, Ispanijos, Japonijos, Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos, Turkijos, Vokietijos, Vengrijos, Norvegijos, Slovakijos.

Iniciatyva pradėta vykdyti 2011 m. ir buvo finansuojama iš ES 7-osios bendrosios programos. Pasibaigus šiam sėkmingam projektui ir esant tolesniam poreikiui tęsti bendradarbiavimą su Japonija kaip šalimi partnere, buvo nuspręsta įkurti Europos interesų grupę (EIG) –  lanksčią bendradarbiavimo ir Europos bei Japonijos jungtinių veiklų koordinavimo platformą, kuri būtų finansuojama dalyvaujančiųjų EIG šalių iniciatyva.

Priemonės tikslas

Remti mokslo, technologijų ir inovacijų bendradarbiavimo veiklas tarp Europos šalių ir Japonijos.

Finansuojamos išlaidos

  • išlaidos projekto darbo grupei: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį fondą;
  • išlaidos komandiruotėms pas projekto partnerius į projekto susitikimus ir renginius;
  • išlaidos trumpalaikiam turtui (medžiagoms, atsargoms ir panašioms prekėms);
  • išlaidos paslaugoms, susijusiomis su taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų pirkimu ir su renginių (seminarų, konferencijų ir pan.) organizavimu projekto tematika.

 Išlaidų tinkamumo kriterijai nustatomi kiekvienos finansuojančios šalies nacionalinėse taisyklėse.

Pareiškėjai

Lietuvos mažos, vidutinės ir didelės įmonės

Partneriai

Kiekvienas projekto konsorciumas turi turėti bent 3 partnerius – 1 iš Japonijos, du iš skirtingų Europos šalių, dalyvaujančių jungtiniame kvietime. 

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Svarbūs dokumentai

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Paskelbtas kvietimas teikti tarptautines paraiškas nuo 2021 m. gegužės 10 d. iki 2021 m. liepos 9 d. tiesiogiai CONCERT-Japan iniciatyvai. 

Rezultatai

2020 m. pateikti du projektai CONCERT-Japan iniciatyvai, tačiau į finansuotinų sąrašą nepateko.

2019 m. finansuotas projektas „Pažangios porėtos supramolekulinės nanodalelių medžiagos“, kurio vykdytojas yra UAB „Ferentis“. Projekto koordinatorius Santiago de Compostela universitetas (Ispanija), partneriai - Tokijo universitetas (Japonija), Hamburgo universitetas (Vokietija),  skirtas finansavimas 2019-2021 m. – 392424,19 eurų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03