BDAR
gdpr

EIT ŽIB ir Horizon Europe partnerystės

Apie priemonę

Siekiant skatinti Lietuvos verslo tarptautiškumą ir įsitraukimą į tarptautines inovacijų kūrimo grandines, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia įmones dalyvauti EIT ŽIB ir (arba) HE partnerysčių veiklose, skirtose formuoti Europos inovacijų programas bei padėti vykdyti tinklaveiką.

MITA skiria finansavimą išlaidoms susijusioms su EIT ŽIB narystės arba HE partnerystės mokesčiais. 

Pareiškėjai partnerystės sąlygas ir mokestį derinasi savarankiškai. Daugiau informacijos apie partnerystes ir kontaktus šių partnerysčių atstovams galima rasti Europos komisijos puslapyje čia.

Priemonės tikslas

Skatinti Lietuvos verslo ir mokslo subjektų dalyvavimą EIT ŽIB ir (arba) HE partnerysčių veiklose, siekiant stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą technologijų ir inovacijų srityje ir įsitraukimą į tarptautinius inovacijų tinklus.

Finansuojamos veiklos

Dalyvavimas EIT ŽIB ir (arba) HE partnerysčių veiklose, įsitraukiant į EIT ŽIB ir (arba) HE partnerysčių tinklą.

Pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, turintys teisę dalyvauti EIT ŽIB ir (arba) HE partnerystės veikloje ir pasirašę arba ketinantys pasirašyti dalyvavimo EIT ŽIB ir (arba) HE partnerystės veikloje sutartį. ir atitinkantys Aprašo 10 p. nustatytus reikalavimus.

Projektų atrankos būdas

Paraiškos atrenkamos konkursinio finansavimo būdu. Atrankos kriterijai:

  • Pareiškėjo personalo patirtis ir kompetencijos dalyvaujant panašioje veikloje;
  • Pareiškėjo atstovaujama bendruomenė ir jos dydis;
  • Planuojamas pasiekti rezultatas.

Paraiškoms surinkus vienodą balų skaičių prioritetas skiriamas pagal šiuos prioritetinius kriterijus:

  • HE teminę sritį. Prašoma skirti lėšas EIT ŽIB narystės ir (arba) HE partnerystės mokesčiui finansuoti Agentūros administruojamose HE teminėse srityse nurodytose Aprašo 19 p.;
  • Nuosavo indėlio dydį. Pareiškėjas įsipareigoja didesniu, nei nurodyta Aprašo 30 p., nuosavu indėliu padengti narystės mokesčio dalį;
  • Paraiškos pateikimo laiką.

Paskelbti kvietimai teiktii paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti Europos inovacijų ir technologijų instituto ir Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ partnerysčių veiklose

Finansavimo sąlygų aprašas

Aprašas

Kontaktai pasiteirauti

Finansavimo priemonės klausimais:
Andrius Balsys, MITA specialistas, tel. Nr. +370 655 28195, el. p. andrius.balsys@mita.lt

Prisijungimo/registracijos MTEPIS klausimais:
Žanas Matuzanis, tel. (+370) 652 44275, el. paštas: mtepis@mita.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-17