BDAR
gdpr

EUREKA

 

KAS TAI?

Priemonė Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ (EUREKA) skirta finansuoti į rinką orientuotų mokslo-verslo MTEP projektų įgyvendinimą  pagal tarptautinį „Eureka“ programos valstybių narių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bendradarbiavimo tinklą.

FINANSAVIMO TIKSLAS 

Skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų MTEP rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą visuose etapuose nuo idėjos iki bandomosios gamybos (įskaitant MTEP veiklų, turinčių komercinį potencialą, vykdymą, idėjų plėtotę, mokslinius ir inžinerinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, prototipų kūrimą, testavimą ir naujų produktų bandomąją gamybą); stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimus įsijungti į Europos mokslinių tyrimų erdvę, remiant į rinką ateityje orientuotus tarptautinio lygio taikomuosius mokslo-verslo projektus.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų mokslo-verslo MTEP projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą).

PAREIŠKĖJAI

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos.

PARTNERIAI

Galimi projekto partneriai (Lietuvos ir tarptautiniai) yra:

  1. Privatieji juridiniai asmenys (privaloma sąlyga).
  2. Mokslo ir studijų institucijos.

PROJEKTŲ ATRANKOS BŪDAS

Projektų konkursas dviem etapais.

DIDŽIAUSIA GALIMA PROJEKTUI SKIRTI FINANSAVIMO LĖŠŲ SUMA, EUR

Iki 300 000 Eur.

PLANUOJAMA KVIETIMO FINANSAVIMO SUMA

1 895 415,86  EUR

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

KONTAKTAI PASITEIRAUTI