BDAR
gdpr

Europos Horizontas EIC Accelerator

Apie priemonę

Paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas

Priemonės tikslas

Paskatinti Lietuvos įmonių dalyvavimą „EIC Accelerator“ konkurse, kuriuo siekiama išvystyti pažangias lūžio inovacijas ir remti greitą įmonių plėtrą Europos ir tarptautiniu mastu.

Finansuojamos veiklos

Pagal viešojo pirkimo sutartį paslaugos teikėjo (Lietuvos ar užsienio privatus juridinis asmuo veikiantis Europos Sąjungoje arba Europos ekonominė erdvėje (EEE)) paslauga apimanti „EIC Accelerator“ konkurso paraiškų rengėjams skirto konkurencingo verslo modelio sukūrimą ir jo pristatymą (žodiniu ir vaizdiniu būdu) bei kitas su šia paslauga susijusias konsultacines paslaugas (toliau – Projektas).

Pareiškėjai

Labai maža, maža ir vidutinė įmonė, įskaitant startuolius.

Partneriai

Nėra

Finansavimas

Pareiškėjams finansavimas skiriamas vadovaujantis de minimis reglamentu;

Didžiausia galima skirti lėšų suma Projekto paslaugų pirkimui – iki 10 (dešimt) tūkst. Eur (be PVM), bet ne daugiau kaip 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Finansavimo sąlygų aprašas

Paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas sąlygų aprašas

Rezultatai

2021 m. gautų paraiškų sąrašas 

EIC-2021-01 kvietimo finansuotinų ir rezervinių projektų sąrašas

EIC-2021-01 kvietimo finansuotinų projektų sąrašas

EIC-2021-01 kvietimo tarpinių rezultatų vertinimas

EIC-2021-01 kvietimo galutinių projekto rezultatų vertinimas

Kontaktai pasiteirauti

Dr. Edita Bagdonaitė, tel. (+370) 604 76851,
El. p.: [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03