BDAR
gdpr

Apie programą „Europos horizontas“

Apie programą

Programos tikslas – užtikrinti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų lyderystę pasaulyje. „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe) apima tris veiklos sritis (angl. pillars). Visos veiklos sritys grindžiamos tarptautinio bendradarbiavimo, atviro mokslo bei partnerystės horizontaliais principais. Šiai programai įgyvendinti planuojama skirti beveik 95,5 mlrd. eurų.

Už programą „Europos horizontas“ Lietuvoje yra atsakingos dvi institucijos: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) ir Lietuvos mokslo taryba (LMT). Veiklos sritys – tai (1) „Aukšto lygio mokslas“ (ERC, MCSA, „Mokslinių tyrimų infrastruktūra“); (2) „Pasauliniai iššūkiai ir Europos pramonės konkurencingumas“; (3) „Inovatyvi Europa“ (EIC, „Europos inovacijų ekosistemos“, „Europos inovacijų ir technologijų institutas“), žr. schemą žemiau. Horizontali sritis „Pažangos sklaida ir Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtra“ yra skirta mažinti mokslo kokybės ir inovacijų atotrūkį tarp Europos šalių. 

Nauja bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ pakeitė 2014–2020 m. vykusią programą „Horizontas 2020“.

Veiklos sritis 1
Aukšto lygio mokslas  

Veiklos sritis 2
Pasauliniai iššūkiai ir Europos pramonės konkurencingumas   
Veiklos sritis 3
Inovatyvi Europa 

 

Dėl detalesnės informacijos apie programą „Europos horizontas“ verslo ir mokslo institucijos gali kreiptis  į programos nacionalinius kontaktinius asmenis (angl. NCP – national contact points) pagal tematines sritis:

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-22