BDAR
gdpr

Eurostars 2

Apie programą

EUROSTARS2 yra tarpvalstybinė Europos inovacijų programa, remianti tarptautinio bendradarbiavimo projektus, kuriuos įgyvendina labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), vykdančias mokslinius tyrimus ir investuojančias į inovatyvių bei konkurencingų tarptautiniu mastu naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimą.

Programos tikslas

Skatinti mažas ir vidutines įmones kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas bei tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje.

Finansuojamos veiklos

  • taikomieji moksliniai tyrimai;
  • eksperimentinė plėtra.

Projekto koordinatorius

Labai maža, maža ar vidutinė įmonė (privatus juridinis asmuo), vykdanti mokslinius tyrimus

Projekto partneriai

  • privatieji juridiniai asmenys;
  • mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone;
  • universitetų ligoninės.

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Finansavimo sąlygų aprašas

Kvietimai teikti tarptautines dalyvavimo paraiškas

Kvietimų šiuo metu nėra

Rezultatai

2019 m. vyko du tarptautiniai kvietimai, kuriuose su Lietuvos dalyviais pateikta 15 paraiškų. Į finansuotinų projektų sąrašą pateko 4 paraiškos.

2019 m. finansuota 16 tarptautinių projektų (20 projektų vykdytojai), jiems skirtas finansavimas daugiau kaip 787 tūkst. Eurų.

2020 m. buvo įgyvendinama 12 tarptautinių projektų, kuriuose dalyvauja 14 Lietuvos įmonių ir 1 mokslo ir studijų institucija. Projektams skirtas nacionalinis finansavimas už daugiau kaip 920 tūkst. eurų. 

Kontaktai pasiteirauti

Daiva Keršienė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Tel. (+370) 604 79828, el. p. daiva.kersiene@mita.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-17