Eurostars 2

Apie programą

EUROSTARS yra tarptautinė Europos inovacijų programa, remianti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ), vykdančias mokslinius tyrimus ir investuojančias į inovacijas ir naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimą, siekiant įgyti konkurencinį pranašumą. Jos projektuose turi dalyvauti du ar daugiau partnerių iš skirtingų programos valstybių narių ir koordinatorius privalo būti MVĮ, vykdanti mokslinius tyrimus. Projektų rezultatai turi būti inovatyvus produktai, paslaugos, technologijos, kurios per du metus po projekto pasibaigimo pasiektų rinką.

Programos tikslas

Skatinti mažas ir vidutines įmones, kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas. Tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje

Finansuojamos veiklos

  • taikomieji moksliniai tyrimai;
  • technologinė plėtra.

Pareiškėjai

Labai mažas, mažas ir vidutines įmones

Partneriai

Įmonės ir mokslo ir studijų institucijos

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Finansavimo sąlygų aprašas

Paskelbti kvietimai teikti dalyvavimo paraiškas

Paskelbtas kvietimas teikti dalyvavimo paraiškas iki 2018 m. kovo 1 d.

2018 m. finansavimui kvietimas bus skelbiamas sausio mėn.

Rezultatai

2017 m. vyko du kvietimai, kuriuose pateikta iš viso 23 dalyvavimo paraiškos. I kvietime – 14 paraiškų, II kvietime – 9 paraiškų, patvirtintas finansavimas 3 projektams iš I kvietimo, II kvietimo rezultatai bus 2018 m. sausio-vasario mėn.

2017 m. finansuota 18 tarptautinių projektų (23 projektų vykdytojai), jiems skirtas finansavimas 1 112 111,96 Eur.

Kontaktai pasiteirauti

Daiva Keršienė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Tel. (+370) 604 79828, el. p. daiva.kersiene@mita.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-09