Eurostars 2

Apie programą

EUROSTARS yra tarptautinė Europos inovacijų programa, remianti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ), vykdančias mokslinius tyrimus ir investuojančias į inovacijas ir naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimą, siekiant įgyti konkurencinį pranašumą. Jos projektuose turi dalyvauti du ar daugiau partnerių iš skirtingų programos valstybių narių ir koordinatorius privalo būti MVĮ, vykdanti mokslinius tyrimus. Projektų rezultatai turi būti inovatyvūs produktai, paslaugos, technologijos, kurios per du metus po projekto pasibaigimo pasiektų rinką.

Programos tikslas

Skatinti mažas ir vidutines įmones kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas bei tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje.

Finansuojamos veiklos

  • taikomieji moksliniai tyrimai;
  • technologinė plėtra.

Pareiškėjai

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmones

Partneriai

  • įmonės;
  • mokslo ir studijų institucijos.

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Finansavimo sąlygų aprašas

Paskelbti kvietimai teikti dalyvavimo paraiškas

Paskelbtas kvietimas teikti dalyvavimo paraiškas iki 2020 m. vasario 13 d. Dalyvavimo paraiškos teikiamos per sistemą https://www.eurostars-eureka.eu/

Patvirtintų „Eurostars 2“ programos projektų finansavimui kvietimas 2020 m. bus skelbiamas vasario mėnesį

Rezultatai

2019 m. vyko du tarptautiniai kvietimai, kuriuose su Lietuvos dalyviais pateikta 15 paraiškų. Į finansuotinų projektų sąrašą pateko 4 paraiškos.

2019 m. finansuota 16 tarptautinių projektų (20 projektų vykdytojai), jiems skirtas finansavimas daugiau kaip 787 tūkst. Eurų.

Kontaktai pasiteirauti

Daiva Keršienė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Tel. (+370) 604 79828, el. p. daiva.kersiene@mita.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-02