BDAR
gdpr

Eurostars 3

APIE PROGRAMĄ

EUROSTARS3 yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje. 

Projektuose partneriais galima rinktis tiek mokslo studijų institucijas, tiek įmones, tiek tyrimo institutus iš trisdešimt septynių programoje dalyvaujančių valstybių.

PROGRAMOS TIKSLAS

Skatinti mažas ir vidutines įmones, kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas ir tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

  • taikomieji moksliniai tyrimai
  • eksperimentinė plėtra

PROJEKTO KOORDINATORIUS

Inovatyvi labai maža, maža ar vidutinė įmonė (privatus juridinis asmuo)

PROJEKTO PARTNERIAI

  • privatieji juridiniai asmenys
  • mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone
  • universitetų ligoninės

PROJEKTŲ ATRANKOS BŪDAS

Konkursinis finansavimas vykdomas tarptautiniu mastu

DALYVAVIMO IR FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

KVIETIMAI TEIKTI TARPTAUTINES DALYVAVIMO PARAIŠKAS

Paskelbtas 1 programos tarptautinis kvietimas teikti dalyvavimo paraiškas

Kvietimas galioja iki 2021 m. lapkričio 4 d. 14:00 val. (centrin4s Europos laiku) per platformą.

REZULTATAI

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

Daiva Keršienė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Tel. Nr. (+370) 604 79828, el. p. daiva.kersiene@mita.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-05