BDAR
gdpr

Eurostars 3

Eurostars is part of the European Partnership on Innovative SMEs. The partnership is co-funded by the European Union through Horizon Europe.

APIE PROGRAMĄ

EUROSTARS 3 yra didžiausia tarptautinė programa, finansuojanti mažų ir vidutinių įmonių vykdomus MTEP projektus. Ši programa remia MTEP projektus, kurių pagalba kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirti komercializavimui tarptautinėje rinkoje. 

Projektuose partneriais galima rinktis tiek mokslo studijų institucijas, tiek įmones, tiek tyrimo institutus iš trisdešimt septynių programoje dalyvaujančių valstybių.

Renginio „Kurkite inovacijas su tarptautine „EUROSTARS 3“ programa“ įrašas.

„EUROSTARS 3“ programos pristatymas.

PROGRAMOS TIKSLAS

Skatinti mažas ir vidutines įmones, kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas ir tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

  • taikomieji moksliniai tyrimai
  • eksperimentinė plėtra

PROJEKTO KOORDINATORIUS

Inovatyvi labai maža, maža ar vidutinė įmonė (privatus juridinis asmuo)

PROJEKTO PARTNERIAI

  • privatieji juridiniai asmenys
  • mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone
  • universitetų ligoninės

PROJEKTŲ ATRANKOS BŪDAS

Konkursinis finansavimas vykdomas tarptautiniu mastu

DALYVAVIMO IR FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

KVIETIMAI TEIKTI TARPTAUTINES DALYVAVIMO PARAIŠKAS

Kvietimas teikti tarptautines dalyvavimo paraiškas (2022 m. liepos 12 - 2022 m. rugsėjo 15)

Šiuo metu galiojančių kvietimų teikti nacionalines finansines paraiškas nėra.

2023 m. vasario 10 d. bus paskelbtas 4-asis Eurostars-3 kvietimas. Paraiškų pateikimo terminas - 2023 m. balandžio 13 d., 14 val. Briuselio laiku. Daugiau informacijos apie kvietimą

REZULTATAI

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

Eigirdas Sarkanas, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, Tel. (+370) 604 76995, el. p. [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-11