BDAR
Close

„GovTech“ sprendimų finansavimas

APIE VEIKSMĄ

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra įgyvendina veiksmą „Skaitmeninės ekonomikos inovacijų rinkos kūrimas finansuojant inovatyvius viešuosius pirkimus „GovTech“ sprendimams ir skatinant žaliąsias inovacijas“. Šis veiksmas – tai galimybė viešojo sektoriaus institucijoms gauti finansavimą „GovTech“ sprendimo įsigijimui bei įgyti patirties inovatyvių technologijų srityje.

Kviečiame skaityti 2021 m. apžvalgą apie GovTech iššūkius ir sprendimus.

REMIAMA VEIKLA

GovTech bandomosios versijos viešasis pirkimas.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI

Viešojo sektoriaus subjektai, išskyrus Lietuvos mokslo ir studijų institucijas.

DIDŽIAUSIA GALIMA PROJEKTUI FINANSUOTI SUMA

53 000 EUR

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO BŪDAS

Projektas turi būti įgyvendinamas dviem etapais, I-ajame etape įgyvendinant projekto konkursą ir suteikiant projekto konkurso laimėtojams pinigines premijas už pasiūlytus projektus I-ame etape ir vykdant neskelbiamas derybas su projekto konkurso laimėtojais II-ame etape.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Paraiškos teiktos nuo 2021 m. gegužės 28 d. iki 2021 m. birželio 23 d.

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

Dėl papildomos GovTech informacijos kreipkitės į: Augmantas Pinčius, GovTech laboratorijos konsultantas Tel: +370 664 28595, el. p. [email protected]

PAPILDOMA INFORMACIJA

Informaciją apie veiksmą galite gauti užsiprenumeravę naujienlaiškį.

Nuoroda į paskelbtus pirkimus

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

Nr.  Pareiškėjas ir partneris  Projekto pavadinimas  Finansavimo dydis, Eur
1.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (LHMT) 

Hidrometeorologinių reiškinių poveikio ir žalos vertinimo inovatyvaus sprendimo sukūrimas.  53 000
2.

Valstybinė augalininkystės tarnyba 

Augalų apsaugos priemonių naudojimas ir kontrolė skaitmeniniu ir inovatyviu metodu mobiliajame telefone. 53 000
3. 

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo rinkos stebėsenos realiu laiku sistemos sukūrimas. 53 000
4. 

Lietuvos verslo paramos agentūra

Kaip automatizuoti SVV subjekto statuso deklaravimą ir tikrinimą?  53 000
5. 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos

Skirtingų žolių nustatymas naudojant „Sentinel“ palydovų duomenis. 53 000
6. 

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija

Teisėkūros skaitmeninės transformacijos įrankiai.

53 000
7. 

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija

Teisinių paslaugų priežiūra ir valdymas. 53 000
8. 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 

Beariminės žemdirbystės plotų nustatymo sistemos sukūrimas naudojant palydovų duomenis ir testavimas. 53 000
9. 

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Miško medynų taksacija naudojant nuotolinio skenavimo duomenis ir dirbtinio intelekto algoritmus. 53 000
10. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 

Vilniaus miesto žalinimas, naudojant palydovinius duomenis ir dirbtinį intelektą. 53 000
11.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Kaip surinkti duomenis reikalingus efektyviam pilietinės visuomenės stiprinimui? 53 000
12. 

SĮ Vilniaus planas (partneris Viešoji įstaiga Vilniaus švietimo pažangos centras) 

Vilniaus miesto šiaurinės dalies esamos situacijos vizualizacijos ir prognozuojamos infrastruktūros ir ekosistemos vizualizacijos parengimas 43 285
13. 

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 

Kompleksinis miško dangos monitoringas, naudojant pažangius dirbtinio intelekto pagrindu sukurtus algoritmus ir palydovinių vaizdų informaciją.

53 000
14.  Nacionalinis akreditacijos biuras

Kaip optimizuoti procesiniu požiūriu paremtą vadybos sistemą?

53 000
15.  Panevėžio plėtros agentūra

Sistemizuotas regiono darbo rinkos poreikių prognozės modelis. 

53 000
16.  Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 

„Predictive Policing“ - dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis policijos pajėgų reagavimo reikalaujančių įvykių prognozavimo modelis.

53 000
17.  VšĮ Lietuvos inovacijų centras

Kaip įvertinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą žinių panaudojimo efektyvumo aspektu?

49 395
18.  Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Kaip panaudoti skaitmenines technologijas sprendžiant bešeimininkių atliekų mažinimą?

53 000
19.  Jaunuolių dienos centras

E-sprendimas intelekto negalią turintiems asmenims.

30 000
20. 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos

Ekologinės žemdirbystės plotų monitoringas naudojant „Sentinel“ palydovų duomenis ir dirbtinį intelektą. 53 000
21.  Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

Saugus komunikavimo kanalas - informacijos apsikeitimo platforma, kuria būtų galima saugiai ir greitai perduoti ir priimti informaciją.

53 000
22. 

Druskininkų savivaldybės administracija

Skaitmeniniai sprendimai tobulinant vietinės rinkliavos administravimą.

53 000
23. 

Lietuvos verslo paramos agentūra

Kaip efektyviai valdyti ekspertinius resursus, atliekant projektų ekspertinius vertinimus?

53 000
24. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Kaip automatizuoti mokinių priėmimo į mokyklas procesą? 53 000

25. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Švietimo pagalbos centralizavimas Vilniaus mieste.

53 000

26.

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

Viešų ir privačių pajėgų valdymo įrankio aplikacijos sukūrimas 53 000
27. 

Kauno rajono savivaldybės administracija

Mažos vertės viešųjų pirkimų optimizavimas Kauno rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų procesuose. 53 000
28. 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

„Easy data“ - sveikatos duomenų valdymo sistema.

53 000
29. 

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra

Asmens sutaupytos energijos ir sukuriamo CO2 pėdsako matavimo sprendimas. 53 000
30. 

VŠĮ Vilniaus švietimo pažangos centras (partneris SĮ Vilniaus planas)

Vilniaus ugdymo įstaigų veiklos stebėsenos, analizės ir vertinimo bandomosios platformos sukūrimas. 43 285
31.  VšĮ Klaipėda ID

Klaipėda dirba - kaip pritraukti investuotojus į prioritetinius Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos sektorius?

53 000
32. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (partneris VšĮ Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA))

Analitika ir tyrimais grįstos informacijos portalas. 53 000
33. 

Birštono savivaldybės administracija

Dinamiška automobilių srautų valdymo realiu laiku sistema. 53 000
34.  UAB "VAATC"

„Atliekų turėtojo raktas“ - kaip užtikrinti, kad didžiagabaričių atliekų surinkimo aikštelių paslaugos būtų teikiamos tik už atliekų tvarkymą rinkliavą mokantiems gyventojams?

47 700
35. 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

Technologijomis paremtas rizika grindžiamos priežiūros sprendimas („SupTech“). 53 000
36.

Klaipėdos rajono savivaldybė

Teisės aktų projektų lyginamųjų variantų rengimo proceso tobulinimas. 53 000
37.  Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Stumbrų daromos žalos apskaičiavimas, naudojant pažangius dirbtinio intelekto pagrindu sukurtus algoritmus ir palydovinių vaizdų informaciją.

53 000
38.  Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Melioracijos sistemų būklės įvertinimas panaudojant palydovinių nuotraukų informaciją ir dirbtinio intelekto algoritmus.

53 000
39.  Marijampolės savivaldybės administracija

Pasėlių (kviečių ir rapsų) išguldymo dėl sudėtingų klimato sąlygų bei medžiojamųjų gyvūnų (šernų) padarytų nuostolių identifikavimas, naudojant pažangius dirbtinio intelekto pagrindu sukurtus algoritmus ir palydovinių vaizdų informaciją.

53 000
40.  VšĮ Vyriausybės strateginės analizės centras

„Game the future“ - kokiais naujausiais galimais prognozavimo metodais galima sukurti pagrįstus valstybės pažangos scenarijus?

53 000
41. 

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija

Nelegalaus audiovizualinio turinio prieigos mažinimas. 53 000
42. 

Panevėžio plėtros agentūra 

Miesto pramonė – atvira ir moksleiviams, ir turistams. 53 000
43.  Radviliškio rajono savivaldybės administracija 

Bebrų daromos žalos ir užliejamų teritorijų apskaičiavimas bei kontrolė, naudojant šiuolaikinių algoritmų apdorotus palydovinius duomenis.

53 000
44.  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Inovatyvi skaitmeninio centralizuoto ligoninės medicininės technikos, infrastruktūros ir informacinių technologijų užklausų/gedimų administravimo sistema.

53 000
45.  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

Analitinės finansinės žvalgybos pajėgumų stiprinimas, pasitelkiant naująsias technologijas tinkamam pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimui.

53 000
46. 

Tauragės rajono savivaldybės administracija 

Vaiko ugdymo perspektyva. 53 000
47. 

VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (partneris Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija)

Išmanus psichikos sveikatos asistentas atkryčių prevencijai. 52 000

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03