BDAR

Nemokamos konsultacijos

„Horizontas 2020“ programa kiekvienoje valstybėje narėje turi nacionalinių atstovų (NCP) tinklą.

Nacionalinių atstovų pagrindinė funkcija neatlygintinai suteikti  praktinę informaciją ir pagalbą visais dalyvavimo "Horizontas 2020" programoje klausimais:

  • Pasirenkant tinkamiausią tematiką ir projekto tipą;
  • Informuojant apie dalyvavimo ir finansavimo taisykles;
  • Padedant rengti paraiškas;
  • Atliekant paraiškų išankstinį vertinimą (proof reading);
  • Pagalba ieškant partnerių.

Lietuvos nacionaliniai atstovai

TEMATIKA

ATSTOVO VARDAS, PAVARDĖ

INSTITUCIJA

KONTAKTAI

Nacionalinis NCP koordinatorius

Zita Duchovskienė

 Švietimo, mokslo ir sporto  ministerija

(+370) 5 2191220
zita.duchovskiene@smm.lt

Teisiniai ir finansiniai aspektai

Vaida Ražanauskė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 655 95122
vaida.razanauske@mita.lt

Teisiniai ir finansiniai aspektai (alternatyvi NCP)

Vaida Miškinytė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 15622
vaida.miskinyte@lmt.lt

Mažų ir vidutinių įmonių priemonė

dr. Edita Bagdonaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 76851
edita.bagdonaite@mita.lt

Mažų ir vidutinių įmonių priemonė (alternatyvus NCP)

dr. Arvydas Sutkus

Lietuvos inovacijų centras

(+370) 618 18034
a.sutkus@lic.lt

Prieiga prie rizikos kapitalo

Eglė Elena Šataitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 78738
egle.elena.sataite@mita.lt

Prieiga prie rizikos kapitalo (alternatyvus NCP)

dr. Mantas Vilys

Lietuvos inovacijų centras

(+370) 686 50156
m.vilys@lic.lt

Europos mokslo taryba

dr. Saulius Marcinkonis

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 17256
saulius.marcinkonis@lmt.lt

Ateities ir kuriamos technologijos

Žanas Matuzanis

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 652 44275
zanas.matuzanis@mita.lt

Marie Sklodowska-Curie įgūdžių, lavinimo ir karjeros vystymo veiklos

dr. Viktoras                      Mongirdas

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 19613
viktoras.mongirdas@lmt.lt

Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros

Asta Aleksandravičienė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 18297
asta.aleksandraviciene@lmt.lt

Informacinės ir komunikacijos technologijos (IRT)

Žanas Matuzanis

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 652 44275
zanas.matuzanis@mita.lt

Nanotechnologija, pažangios medžiagos, pažangi gamyba bei perdirbimas

dr. Edita Bagdonaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 76851
edita.bagdonaite@mita.lt

Kosmosas

Eglė Elena Šataitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 78738
egle.elena.sataite@mita.lt

Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

dr. Živilė Ruželė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 14383
zivile.ruzele@lmt.lt

Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė (alternatyvi NCP)

dr. Edita Bagdonaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 76851
edita.bagdonaite@mita.lt

Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ir miškų ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika

dr. Edita Bagdonaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 76851
edita.bagdonaite@mita.lt

Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika (alternatyvus NCP)

dr. Saulius Marcinkonis   

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 17256
saulius.marcinkonis@lmt.lt

Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

Birutė Bukauskaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 685 48898
birute.bukauskaite@mita.lt

Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas

Gintaras Jodinskas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 645 61758
gintaras.jodinskas@mita.lt

Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas

dr. Viktoras Mongirdas

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 19613
viktoras.mongirdas@lmt.lt

Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

Laura Kostelnickienė

 Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 17398
laura.kostelnickiene@lmt.lt

Saugumas

Eglė Elena Šataitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 78738
egle.elena.sataite@mita.lt

Euroatomas

Birutė Bukauskaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 685 48898
birute.bukauskaite@mita.lt

Jungtinis tyrimų centras

Laura Kostelnickienė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 17398
laura.kostelnickiene@lmt.lt

Jungtinis mokslinių tyrimų centras (alternatyvus NCP)

dr. Ramojus Reimeris

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

(+370) 5 243 0403
ramojus.reimeris@mosta.lt

Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

dr. Živilė Ruželė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 14383
zivile.ruzele@lmt.lt

Mokslas ir visuomenė

Asta Aleksandravičienė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 18297
asta.aleksandraviciene@lmt.lt

Kitų valstybių nacionaliniai atstovai

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16