Apie priemonę

Ikiprekybinis pirkimas – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) paslaugų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 2 punkte, ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 26 straipsnio 2 dalies 2 punkte, įsigijimas..

Ikiprekybinis pirkimas gali būti vykdomas pagal tokią schemą:

Ikiprekybinis pirkimas gali apimti pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį etapus, antrąjį ir trečiąjį etapus arba tik trečiąjį etapą.

Priemonės tikslas

Ikiprekybinių pirkimų pagrindinis tikslas – skatinti inovacijų kūrimą ir pritaikymą viešajam sektoriui, tenkinant viešąjį interesą ir padedant naujiems produktams ar paslaugoms atsirasti rinkoje. 

Perkančiosios organizacijos skiria finansavimą dalyviams ikiprekybinio pirkimo vykdymui. Priklausomai nuo kurio etapo perkančioji organizacija pradeda vykdyti ikiprekybinį pirkimą, dalyviams finansavimas skiriamas: koncepcijos kūrimui (I etapui), prototipo kūrimui (II etapui), ir  mažos apimties bandomojo gaminio kūrimui ir jo išbandymui (III etapas).

Perkančiosios organizacijos gali kreiptis dėl Europos Sąjungos paramos ikiprekybinių pirkimų vykdymui. Daugiau informacijos.

Pareiškėjai

Perkančiosios organizacijos, norėdamos vykdyti ikiprekybinį pirkimą, prieš tai privalo gauti MITA leidimą MITA nustatyta tvarka.

Kvietimai teikti prašymus dėl leidimo vykdyti ikiprekybinį pirkimą

Dokumentai Agentūroje priimami kiekvieno mėnesio 5 darbo dieną. Papildoma data dokumentų pateikimui - 2018 m. rugsėjo 20 d. (Pagrindas: Agentūros direktoriaus 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 2V-209 „Dėl papildomos datos ikiprekybinių pirkimų dokumentų pateikimui nustatymo“).

! Ikiprekybinio pirkimo objekto aprašymas ir techninė specifikacija kartu su lydraščiu teikiami Agentūrai ekspertiniam vertinimui atlikti. Nurodyti dokumentai teikiami el. paštu ikiprekybiniai@mita.lt (pdf ir doc, docx formatu) arba registruotu laišku adresu A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius.

Kontaktai pasiteirauti

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-21