Elektros skaitiklių gedimo / pažeidimo priežasčių nustatymo metodikos ir išvadų pateikimo paslaugos sukūrimas

Perkančioji organizacija

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Ikiprekybinio pirkimo pavadinimas

Elektros skaitiklių gedimo / pažeidimo priežasčių nustatymo metodikos ir išvadų pateikimo paslaugos sukūrimas

Tikslas

Projekto tikslas – sukurti elektros skaitiklių su neveikiančia / neveikiančiomis įtampos ritėmis ar analogiškos paskirties elementų neveikimo priežasčių nustatymo metodiką ir objektyvių išvadų pateikimo paslaugą.

Problematika – dėl elektros apskaitos prietaisų vienos ar daugiau įtampos ričių / analogiškos paskirties elementų neveikimo, skaitiklis neapskaičiuoja dalies arba visos sunaudotos elektros energijos. Elementų sutrikimo priežastys gali būti įvairios: natūrali gamtinė elektros iškrova (žaibas), gamybinis defektas, trumpojo jungimo srovė, blogas srovinių dalių kontaktas, tyčinis elementų sugadinimas paveikus specialiais prietaisais su tikslu neapskaityti elektros energijos sunaudojimo ir kt. Šiuo metu ESO negali identifikuoti priežasčių, galėjusių sąlygoti minėtų elementų sugedimą ar sugadinimą. Net ir turint informaciją, kad skaitiklio minėtieji elementai buvo tyčia sugadinti, Bendrovė teismuose priversta ilgai įrodinėti kitos šalies kaltę. Su šia problema susiduria ir kitų valstybių skirstymo sistemos operatoriai.

Sukurta metodika ir paslauga bus naudojama siekiant nustatyti tikrąsias neveikiančių įtampos ričių / analogiškos paskirties elementų neveikimo priežastis bei atsakomybes dėl tyčia sugadintų elementų. Turint ir plačiai naudojant būsimą problemos sprendinį būtų identifikuojami nesąžiningi elektros energijos naudotojai.

Nauda – ikiprekybinio pirkimo metu būtų sukurta metodika ir tyrimo išvadų teikimo paslauga, kuria naudojantis ESO galėtų gauti objektyvias išvadas apie elektros skaitiklių gedimų / pažeidimų priežastis ir būtų naudojama aprašytai problemai spręsti.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kartu su ESO kviečia verslo, mokslo, technologijų atstovus ir kūrėjus pasiūlyti inovatyvius sprendimus.

Perkamas objektas

Elektros skaitiklių gedimo / pažeidimo priežasčių nustatymo metodikos ir išvadų pateikimo paslaugos sukūrimo paslaugos

Statusas

Dalyviai vykdo I ikiprekybinio pirkimo etapą

Pasiūlymų pateikimo terminas

Dokumentai teikiami el. paštu ikiprekybiniai2@eso.lt iki 2019 m. vasario 5 d. 12 val. 00 min.

Pirkimo sąlygos su technine specifikacija ir pasiūlymo forma

Pirkimo sąlygos

Kontaktas pasiteirauti

Kilus klausimams kreipkitės į ESO apskaitos prietaisų ir sąnaudų valdymo skyrius analitiką Titą Petkų el. paštu titas.petkus@eso.lt arba šio ikiprekybinio pirkimo bendruoju el. paštu ikiprekybiniai2@eso.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-08