BDAR

Erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologijos bandomosios versijos sukūrimas

Perkančioji organizacija

Valstybės įmonė Registrų centras

Ikiprekybinio pirkimo pavadinimas

Erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologijos bandomosios versijos sukūrimas

Tikslas

Sukurti erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologiją. Projekto apimtyje būtų integruoti Nekilnojamojo turto registre, kituose kadastruose ir registruose bei informacinėse sistemose (pavyzdžiui Žemės gelmių registre, Teritorijų planavimo dokumentų registre, savivaldybių IS tvarkomi topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų duomenų rinkiniai ir pan.) kaupiami aktualūs erdviniai duomenys, integruotų duomenų pagrindu sukurti 3D modeliai, kurie būtų publikuojami internete, naudojant Registrų centro Regionų geoinformacinės aplinkos elektroninę paslaugą (toliau – REGIA).

Perkamas objektas

Erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologijos bandomosios versijos sukūrimo paslaugos

Statusas

Vyksta I etapo rezultatų vertinimas

Pasiūlymų pateikimo terminas

Dokumentai teikiami Valstybės įmonei Registrų centras el. paštu info@registrucentras.lt

iki 2018 m. spalio 15 d. 9 val. 00 min.

Pirkimo sąlygos su technine specifikacija ir pasiūlymo forma

Kontaktas pasiteirauti

Alvydas Janulevičius
Tel. (8 5) 2688 302
El. p. alvydas.janulevicius@registrucentras.lt

Milda Dzenisenka
Tel. (8 52) 250 7602
El.p. milda.dzenisenka@registrucentras.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16