BDAR
gdpr

Technologinės sistemos (Jausmomačio), skirtos matuoti, rinkti ir rodyti duomenis apie žmogaus jausmus ir emocinę būseną, sukūrimas

Perkančioji organizacija

Trakų rajono savivaldybės Pedagoginė psichologinė tarnyba

Ikiprekybinio pirkimo pavadinimas

Technologinės sistemos (Jausmomačio), skirtos matuoti, rinkti ir rodyti duomenis apie žmogaus jausmus ir emocinę būseną, sukūrimas

Tikslas

Emocijų ir jausmų atpažinimui bei vertinimui numatoma sukurti inovatyvų nei Lietuvoje, nei užsienyje analogų neturintį prietaisą. Prietaiso sukuriama pridėtinė vertė yra sietina su sveikatos, socialinių, ekonominių problemų sprendimu ir prevencija. Emocijų atpažinimas ir galimybė stebėti bei analizuoti asmens emocinę būseną gali padėti užkirsti kelią sveikatos, socialinių problemų formavimuisi, padidinti asmens darbingumą, kūrybiškumą.

Perkamas objektas

Technologinė sistemos (prietaiso „Jausmomatis“) skirtos matuoti, rinkti ir rodyti duomenis apie žmogaus jausmus ir emocinę būseną bei sekti ilgalaikes emocijų kitimo tendencijas sukūrimas

Statusas

Paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus pirkimui

Pirkimo sąlygos su technine specifikacija ir pasiūlymo forma, kita informacija

Kontaktas pasiteirauti dėl ikiprekybinio pirkimo sąlygų

[email protected]

Atsakymai visuomenei apie Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos ikiprekybinį pirkimą

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-08