BDAR
Close

Inostartas

Informuojame, kad vykdant Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. V-469/4-510 „Dėl biudžetinės įstaigos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros veiklų perdavimo viešajai įstaigai Inovacijų agentūrai“, 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2022 m. rugpjūčio 18 d. raštą Nr. ((24.68Mr)-5K-2211093)-6K-2205012 „Išvada dėl įgyvendinančios institucijos atitikties administruoti visuotinės dotacijos priemones“, buvo pakeista visuotinės dotacijos priemonių 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“, Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ ir Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ (toliau – Priemonės) įgyvendinančioji institucija ir nuo 2022 m. rugsėjo 9 d. Priemonių administravimą (įgyvendinančiosios institucijos teises ir pareigas) atlieka Inovacijų agentūra (juridinio asmens kodas: 125447177, adresas: Juozo Balčikonio g. 3, LT-08247 Vilnius, el. p. adresas: [email protected]).

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03