BDAR
gdpr

Inovacijų populiarinimo renginiai

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mastu vykstančią inovacijų reformą, informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio 6 d. Inovacijų populiarinimo renginių administravimas yra vykdomas viešosios įstaigos „Inovacijų agentūra“, todėl prašome kreiptis į viešąją įstaigą „Inovacijų agentūra“.  Naujausią informaciją apie priemonę rasite čia

 

PRIEMONĖS TIKSLAS

Skatinti inovacinės veiklos vykdymą Lietuvoje ir gerinti šalies įvaizdį inovacijų srityje, supažindinti visuomenę ir tikslines grupes su mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymo ir inovacijų diegimo nauda.

REMIAMOS VEIKLOS

Inovacijoms populiarinti skirtų renginių organizavimas Lietuvos Respublikoje pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros patvirtintą Inovacijų populiarinimo renginių finansavimo tvarkos aprašą.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys, organizuojantys renginį ir atitinkantys Aprašo 8 punkto reikalavimus.

ATRANKOS KRITERIJAI

  • renginio aktualumas ir numatomi pasiekti rezultatai;
  • renginio koncepcijos originalumas ir patrauklumas;
  • renginio organizatorių patirtis ir galimybės organizuoti renginį;
  • numatomų tinkamų finansuoti išlaidų pagrįstumas.

TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

Tiesiogiai susijusios su renginio organizavimu, atitinkančios ekonomiškumo ir efektyvumo principus, šios renginio organizavimo išlaidos:

  • patalpų (įskaitant įrangą) nuomai;
  • renginio dalyvių maitinimui;
  • kviestinių pranešėjų ir (arba) moderatorių (įskaitant jų kelionę, gyvenamojo ploto nuomą) honorarui;
  • viešinimo priemonių ir kanceliarinių prekių, susijusių su renginio organizavimu, įsigijimo išlaidos;
  • paslaugų, skirtų viešinti renginį iki jo pradžios (renginio komunikacijai ir sklaidai) išlaidos;
  • renginio interneto svetainės kūrimo ar atnaujinimo išlaidos.

FINANSAVIMO FORMA

Pagal Aprašą skiriamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija, teikiama vadovaujantis de minimis reglamentu.

FINANSUOTINI RENGINIAI, SKIRTI INOVACIJOMS POPULIARINTI 2020 METAIS

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Renginio pavadinimas

1.

UAB „Verslo žinios“

„Išmani Lietuva“

2.

UAB „DELFI“

LOGIN 2020

3.

Lietuvos mokslų akademija

„Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“

4.

Vilniaus universitetas

Baigiamųjų darbų konkursas

5.

Lietuvos biotechnologų asociacija

„Women in Biotech“

6.

Lietuvos verslo konfederacija

Agroverslo forumas 2020

7.

Lietuvos verslo konfederacija

„Metų paslauga 2020“

8.

VšĮ „Futbolo treneris“

 Sporto inovacijų konferencija

9.

Vilniaus universitetas

„VU InnoDay 2020“

10.

Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas

„Cleantech Conference Vilnius“

11.

VšĮ „SMART IT cluster“

„Hack AgriFood 2020“

12.

Sintetinės biologijos organizacija

„Biohackathon'20“

13.

UAB „Name“

„Energy Tech Summit“

14.

VšĮ Lietuvos inovacijų centras

„Inovacijos regione – misija (ne)įmanoma?“

15.

VšĮ Demokratijos Plėtros Fondas

„GreenTechVilnius'2020“

16.

„Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen, e.V.“ atstovybė

„Pramonė 4.0 žvaigždė Lietuvoje 2020“

17.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

„Sveikata visiems 2020“

18.

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

Europos fotonikos pramonės konsorciumo konferencija (EPIC AGM 2020)

 

INOVACIJŲ POPULIARINIMO RENGINIAI, FINANSUOTI 2019 METAIS 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Renginio pavadinimas

1

Deutsch - Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen, e.V. atstovybė

„Pramonė 4.0 žvaigždė Lietuvoje 2019“

2

Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO

„Dirbtinis intelektas ir Lietuvos ateitis“

3

Lietuvos verslo konfederacija

„Metų paslauga“

4

VšĮ Robotikos Akademija

„Kosminė stotis: Robotiada“

5

UAB Verslo žinios

„Išmani Lietuva“

6

Vilniaus universitetas

„Versli Šeima“

7

Visorių informacinių technologijų parkas

„Baltijos fotonika“

8

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija

„Textill Summit“

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03