Inovaciniai čekiai

KAS TAI?

Priemonė Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems privatiesiems juridiniams asmenims, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti.

FINANSAVIMO TIKSLAS 

Skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

  1. Inovacinių čekių, skirtų techninėms galimybių studijoms atlikti, teikimas.
  2. Inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos MTEP projektams, teikimas.

PAREIŠKĖJAI

Privatieji juridiniai asmenys, kurie paraiškos pateikimo (registravimo) dieną yra registruoti Juridinių asmenų registre ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir kurių metinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų) per paskutinius prieš paraiškos pateikimą finansinius metus arba per pareiškėjo veiklos laikotarpį, jei jis veikia trumpiau nei metus.

PARTNERIAI

Partneriai negalimi

PROJEKTŲ ATRANKOS BŪDAS

Projektų konkursas vienu etapu.

DIDŽIAUSIA GALIMA PROJEKTUI SKIRTI FINANSAVIMO LĖŠŲ SUMA, EUR

Inovacinių čekių, skirtų techninėms galimybių studijoms atlikti, teikimas:

  1. kai pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) yra netinkamas finansuoti – 4 696 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai);
  2. kai PVM yra tinkamas finansuoti – 5 682 Eur (penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt du eurai).

Inovacinių čekių, skirtų ankstyvosios stadijos MTEP projektams, teikimas:

  1. kai pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) yra netinkamas finansuoti – 4 696 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai);
  2. kai PVM yra tinkamas finansuoti – 5 682 Eur (penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt du eurai).

PLANUOJAMA KVIETIMO FINANSAVIMO SUMA

Iki 2 500 000 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

Visuotinės dotacijos skyriaus vyr. specialistė Ieva Kalpokaitė, tel. nr. (8 5) 2 644 712, el .p. ieva.kalpokaite@mita.lt

PASKELBTI KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

Šiuo metu paskelbtų kvietimų teikti paraiškas nėra

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-02