BDAR
gdpr

MSI pavadinimas

Kontaktai

Aleksandro Stulginskio universitetas

Ingrida Ignotaitė, (8 37) 75 23 77, Ingrida.Ignotaite@asu.lt
Rita Petlickaitė, (8 685) 28 646, Rita.Petlickaite@asu.lt

Baltijos pažangių technologijų institutas

Tomas Krilavičius, (8 618) 04 223, t.krilavicius@bpti.lt

Kauno kolegija

Jolanta Bareikienė, (8 682) 47 340, jolanta.bareikiene@go.kauko.lt

Kauno technikos kolegija

Marija Jotautienė, (8 650) 704 26, marija.jotautiene@edu.ktk.lt
Vita Krivickienė, (8 650) 178 83, vita.krivickiene@edu.ktk.lt

Kauno technologijos universitetas

Nacionalinis inovacijų ir verslo centras, sandra.zalgeviciene@ktu.lt, (8 612) 41 517

Klaipėdos universitetas 

R. Nabažaitė, (8 46) 398 648, (8 609) 668 04, r.nabazaite@gmail.com
E. Župerkienė, (8 698) 384 15, erika.zuperkiene@ku.lt

Klaipėdos valstybinė kolegija

Administravimo ir edukologijos katedra, (8 699) 289 73, a.cistiene@kvk.lt

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

(8 5) 2621 943, direk@llti.lt

Lietuvos edukologijos universitetas

Dainius Vaitiekūnas, (8 682) 34 958, dainius.vaitiekunas@leu.lt
Vytautas Kvieska, (8 699) 13 533, p.vytaskk@yahoo.com
Auksė Petruškevičiūtė, (8 5) 275 2290, aukse.peruskeviciute@leu.lt

Lietuvos socialinių tyrimų centras Darbo rinkos tyrimų institutas

Boguslavas Gruževskis, (8 5) 275 2113, boguslavas.gruzevskus@dsti.lt

Lietuvos sporto universitetas

Edmundas Jasinskas, (8 684) 32 861, edmundas.jasinskas@lsu.lt
Rūta Ardzijauskaitė, (8 37) 302 652, ruta.ardzijauskaite@lsu.lt

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Plėtros tarnyba, (8 37) 361 805, (8 37) 409 746, pletra@lsmuni.lt, vidmantas.vaiciulis@lsmuni.lt, irina.semesko@lsmuni.lt

Lietuvos verslo kolegija 

Jurgita Martinkienė, (8 46) 311 099, (8 610) 46 728, jurgita.martinkiene@ltvk.lt

Mykolo Romerio universitetas

Indrė Špokienė, Liucija Mininaitė, (8 5) 271 4468, spokien@mruni.eu, kursai@mruni.eu

Panevėžio kolegija

Vytautas Paliukas, (8 607) 96 146, vytautas.paliukas@panko.lt

Šiaulių universitetas 

Mokslo ir meno tarnybos Tarpsektorinės partnerystės centras, (8 41) 393 067, tpc@su.lt

Šiaulių valstybinė kolegija

Nedas Jurgaitis, (8 41) 433 793, n.jurgaitis@svako.lt

Utenos kolegija

Medicinos fakultetas, (8 686) 81681, medicina@ukolegija.lt
Verslo ir technologijų fakultetas, (8 687) 825 14, dekanevtf@utenos-kolegija.lt

Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilma Purienė, (8 5) 251 2488, vilma.puriene@vgtu.lt

Vilniaus kolegija

Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė, (8-5) 219 1643, a.turcinskaite-balciuniene@vvf.viko.lt
Vilma Gegužienė, (8-5) 219 1643, v.geguziene@vvf.viko.lt
Prof. dr. Birutė Žygaitienė, b.zygaitiene@mtf.viko.lt, (8 – 5) 219 1720

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Gražina Strazdienė, (8 5) 262 1569, g.strazdiene@vtdko.lt

Vilniaus universitetas Inovacijų skyrius, (8 5) 236 6273, (8 5) 268 7006, innovations@mid.vu.lt

Vytauto Didžiojo universitetas

Dalytė Mardosaitė-Busaitienė, (8 37) 327 809, dalyte.mardosaite-busaitiene@vdu.lt

VšĮ “Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas”

info@protechnology.lt, (8 5) 250 0616, (8 5) 250 0610

VšĮ „Kosmoso mokslo ir technologijų institutas“

(8 685) 67977, kmti@kmti.lt, dobr@kmti.lt

VŠĮ „Socialinių mokslų kolegija“ 

Mokslo ir verslo centras, (8 5) 2500 796, raimonda.jagminaite@smk.lt

MSI pavadinimas

Kontaktai

Aleksandro Stulginskio universitetas

Ingrida Ignotaitė, (8 37) 75 23 77, Ingrida.Ignotaite@asu.lt
Rita Petlickaitė, (8 685) 28 646, Rita.Petlickaite@asu.lt

Baltijos pažangių technologijų institutas

Audrius Zujus, (8 662) 95 830, audrius.zujus@bpti.eu

Kauno kolegija

Giedrius Pilkis, (8 37) 452 739, giedrius.pilkis@go.kauko.lt

Kauno technikos kolegija

Marija Jotautienė, (8 650) 704 26, marija.jotautiene@edu.ktk.lt
Kastytis Laurinaitis, (8 685) 797 30, kastytis.laurinaitis@edu.ktk.lt

Kauno technologijos universitetas

Nacionalinis inovacijų ir verslo centras, sandra.zalgeviciene@ktu.lt, (8 612) 41 517

Klaipėdos universitetas

R. Viederytė, (8 46) 398 683, rasa.viederyte@apc.ku.lt

Klaipėdos valstybinė kolegija

Socialinio darbo katedra, (8 610) 056 25, a.virbaliene@kvk.lt

Lietuvos edukologijos universitetas

Kvieskienė Giedrė, (8 685) 44 066, p.giedre.kvieskiene@leu.lt
Sigita Burvytė, (8 5) 275 2290, sigita.burvyte@leu.lt

Lietuvos socialinių tyrimų centras Socialinės gerovės institutas

Virgilijus Rutkauskas, (8 5) 249 1601, virgis.rutkauska@gmail.com

Lietuvos sporto universitetas

Edmundas Jasinskas, (8 684) 32 861, edmundas.jasinskas@lsu.lt
Brigita Miežienė, (8 686) 84 622, brigita.mieziene@lsu.lt

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Plėtros tarnyba, (8 37) 361 805, (8 37) 409 746, pletra@lsmuni.lt, vidmantas.vaiciulis@lsmuni.lt, irina.semesko@lsmuni.lt

Lietuvos verslo kolegija 

Jurgita Martinkienė, (8 46) 311 099, (8 610) 46 728, jurgita.martinkiene@ltvk.lt

Mykolo Romerio universitetas

Indrė Špokienė, Liucija Mininaitė, (8 5) 271 4468, spokien@mruni.eu, kursai@mruni.eu

Panevėžio kolegija

Vytautas Paliukas, (8 607) 96 146, vytautas.paliukas@panko.lt

Šiaulių universitetas 

Mokslo ir meno tarnybos Tarpsektorinės partnerystės centras, (8 41) 393 067, tpc@su.lt

Šiaulių valstybinė kolegija

Nedas Jurgaitis, (8 41) 433 793, n.jurgaitis@svako.lt

Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilma Purienė, (8 5) 251 2488, vilma.puriene@vgtu.lt

Vilniaus kolegija

Andrius Juškys, a.juskys@mtf.viko.lt, +370 678 37542
Laimutė Fedosejeva, l.fedosejeva@vvf.viko.lt, 8 612 73309

Vilniaus universitetas Inovacijų skyrius, (8 5) 236 6273, (8 5) 268 7006, innovations@mid.vu.lt

Vytauto Didžiojo universitetas

Dalytė Mardosaitė-Busaitienė, (8 37) 327 809, dalyte.mardosaite-busaitiene@vdu.lt

VšĮ “Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas”

info@protechnology.lt, (8 5) 250 0616, (8 5) 250 0610

VŠĮ „Socialinių mokslų kolegija“ 

Mokslo ir verslo centras, (8 5) 2500 796, raimonda.jagminaite@smk.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16