BDAR
gdpr

InvestHorizon ir Pasirengimo investicijoms programa

InvestHorizon

NAUJIENA: galimybė įmonėms užmegzti partnerystę su didžiosiomis Europos bendrovėmis

Registracija dalyvauti programos veiklose vyksta iki vasario 17 d. 

InvestHorizon  yra ES Komisijos finansuojama programa vykdoma kartu su „Eureka“, kuri padeda „giliųjų“ technologijų (angl. deep tech) mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) pritraukti privačias investicijas ir optimizuoti santykius su privačiais investuotojais.

InvestHorizon siūlo atvirą prieigą prie internetinių seminarų: webinars ir internetinių kursų: online courses. Šie šaltiniai pateikia pirmines rekomendacijas, kaip padaryti jūsų įmonę patrauklesnę investuotojams. Gaunate nemokamą prieigą prie:

 • mokymų kursų rinkinio;
 • išskirtinių internetinių seminarų (angl. „webinars“);
 • kitų naudingų visuomenės išteklių.

Registracija į seminarą „EUREKA“ pasirengimo investicijoms programa: korporacijų (įmonių) veikla, kuris vyks 2021 m. vasario 10 d. 

„InvestHorizon Accelerator“

Jūsų įmonė gali gauti naudos iš „InvestHorizon Accelerator“,   įgyjant nemokamas paslaugas ir mokymus, kurie pagreitina jūsų prieigą prie A serijos investicijų.

Įmonės atrankos procesas „InvestHorizon Accelerator“ trunka tik dvi savaites nuo paraiškos pateikimo termino pabaigos. Kiekvienas laimėjęs pretendentas gauna individualizuotą veiksmų planą ir paskiriamas ekspertu mentoriumi. Jūsų veiksmų planą gali sudaryti:

 • 3 dienų seminarų stovykla ir aptarimai;
 • 7 pasitikėjimo grupių sesijos (pasitikėjimo grupes sudaro dalyviai ir jų mentoriai, atsižvelgiant į teminę sritį arba jūsų įmonės plėtros etapą);
 • Koučingo akademijos, siekiant patobulinti jūsų prisistatymus.

Jums bus patarta maksimaliai išnaudoti savo galimybes pritraukti privačias investicijas prieš supažindinant rizikos kapitalo investuotojais į sektorius orientuotuose forumuose.

Galite teikti paraišką į „InvestHorizon Accelerator“, jeigu Jūs:

 • galite būti laikomi inovatyvia ir greitai augančia (angl. „high-growth“) MVĮ  (EU definition), kuriančia produktus ar paslaugas „giliųjų“ technologijų srityje,
 • esate bet kurioje „Eureka“ ar „Horizon 2020“ ar asocijuotoje šalyje,
 • siekiate mažiausiai 2,5 milijono eurų A serijos investicijų ir per pastaruosius trejus metus jau turite mažiausiai 250 000 eurų pradinį finansavimą arba 500 000 eurų valstybės dotacijų ar paskolų ir turite verslo angelą ar finansų patarėją, kuris galėtų jus lydėti „InvestHorizon“ metu.

„InvestHorizon“ papildo dvi „Eureka“ veiklos („corporate venturing“ ir „internationalisation“).

Akceleratoriuje dalyvaujančios ir 14 „Eureka“ šalių įmonės, įskaitant Lietuvą, naudojasi papildomomis „Eureka“ teikiamomis paslaugomis, kurios padeda užmegzti ryšius ir skatina partnerystę su įmonių rizikos kapitalistais ir rizikos kapitalo įmonėmis iš už Europos ribų.

„Eureka“ rengiamos:

 • Dvi tarptautinės misijos - 15 atrinktų įmonių kiekvienai iš misijų:
  • Seminarai apie tarptautinio verslo vystymą su verslo rizikos kapitalistais;
  • Suvedimas ir prisistatymas investitoriams iš už Europos ribų.
 • Keturi tematiniai renginiai 60 atrinktų įmonių:
  • Seminaras apie požiūrį į tarptautines įmones ir sėkmingos partnerystės užmezgimą su verslo rizikos kapitalistais;
  • Keturi 48 valandų hakatonai parengti tarptautinių įmonių  ieškančių inovatyvių sprendimų.

The InvestHorizon svetainėje išsamiai aprašoma, kaip jūsų įmonė gali užmegzti partnerystę su verslo rizikos kapitalistais ir patekti į naujas rinkas.

InvestHorizon Eureka veiklos

InvestHorizon yra akseleratoriaus programa (finansuojama Europos Komisijos (EK) ir sukurta bendradarbiaujant su Eureka), skirta giliųjų technologijų MVĮ, siekiančių pritraukti A serijos investicijas ir plėtoti bei optimizuoti santykius su privačiais investuotojais.

Į programą įtrauktos įmonės 2021 m. galės dalyvauti papildomose Eureka pasirengimo investicijoms veiklose. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite EUREKA svetainėje.

Mūsų teminės tarptautinės misijos:

2021 m. balandžio 12-16 d. Toronte (Kanada) kasmetinės sveikatos inovacijų savaitės

metu (sveikatos priežiūros sektorius);

2021 m. lapkričio mėn. Singapūre „Inovacijų ir technologijų savaitės“ (SWITCH) 

metu, kurią organizuos „Enterprise Singapore“ („cleantech“ ir mobilumo sektoriai)

Kiekvienoje tarptautinėje misijoje dalyvaus 15 bendrovių. Abiejų misijų programa trunka 3–4 dienas ir apima:

 • Įvadą į vietos startuolių ekosistemą ir viešąją politiką startuoliams (startups) ir “scaleups”
 • Įkvepiančius pokalbius
 • Mokymų sesijas apie mokesčius ir teisinius aspektus (įskaitant intelektinės nuosavybės teises), kapitalo kaupimą ir patekimą į rinkas bei įmonių partnerysčių kūrimą
 • Prisistatymus ir greitus -  susitikimus
 • Dominančius vizitus, pvz. technologijų universitetai, korporacijos, dideli akseleratoriai, bendradarbiavimo erdvės ir kt.

Dalyvavimas misijose įmonėms yra nemokamas, neįskaitant kelionės ir apgyvendinimo išlaidų.

Mūsų verslo veiklos:

2021 m. spalio 19-20 d. Eureka sekretoriate Briuselyje

Įvairių sektorių įmonės bus atrinktos dalyvauti įmonių veiklose. Renginio programa trunka 2 dienas ir apima:

 • „Geriausios praktikos modulis“, kaip sukurti sėkmingą partnerystę su įmonėmis
 • Inovacijų kūrimas kartu su korporacijomis, investuotojais ir nacionalinių finansavimo įstaigų atstovais iš visų EUREKA šalių

Siekiant naudos kreipkitės į  InvestHorizon accelerator!

InvestHorizon yra finansuojama EK kartu su Eureka.

Naudingos nuorodos

Europos Komisijos pranešimas

Daugiau naudingos informacijos galite rasti DUK.

Žemiau rasite daugiau informacijos apie nemokamą „InvestHorizon“ programos InvestHorizon Programme svetainę:

Visi, net ir paraiškos nepateikę, gali užsisakyti nemokamas atviras paslaugas (jų nereikia pasirinkti):

Pasirengimo investicijoms programa

Kodėl reikia tokios programos?

Dauguma mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), o ypač  pradedančiosios įmonės, nėra pasirengusios investicijoms, nes sudėtinga parengti verslo planą, pasirinkti verslo modelį, formuoti strateginę viziją, dažnai trūksta valdymo kompetencijų, reikalingų investuotojams pritraukti, augti tarptautiniu mastu ir tapti stipriomis bendrovėmis.

Nuo 2018 m. Europos Komisija (EK) ir EUREKA nusprendė bendradarbiauti ir kurti naują jungtinę programą „Pasirengimo investicijoms programą“ (angl. „Investment Readiness Programme“), pagrįstą prieš tai buvusiomis programomis „InvestHorizon“ ir „E!nnoVest“.

Daugiau naudingos informacijos galite rasti DUK.

Programos tikslai:

 • Remti MVĮ, dalyvavusias EK finansuojamuose projektuose, EUREKA projektuose bei kitose Europos Sąjungos ekosistemose ir kurios turi potencialą augti  aukštų technologijų srityse;
 • Skatinti investicijas, didžiausią dėmesį skiriant pradedančiosioms įmonėms ir veiklą plečiančioms įmonėms (angl. scale-ups);
 • Skatinti MVĮ ryšius su vidutinės kapitalizacijos įmonėmis (angl. midcaps), didelėmis kompanijomis ir pramonės klasteriais;
 • Sudaryti programoje dalyvaujančioms MVĮ atviros prieigos sąlygas prie pasaulinių tinklų;
 • Sukurti programą, kuri ilgainiui taptų tvari ir pati save finansuojanti (angl. self-financing).

Finansavimas

 • EK  numato skirti 3 mln. EUR ir EUREKA – 187.500 EUR per metus, t.y. 3 metams maksimaliai– 562.500 EUR, esant minimaliam programos valstybių narių skaičiui – 15.
 • Programos trukmė planuojama: 2019 m. sausio mėn. – 2021 m. pabaiga.
 • Įgyvendinanti struktūra – EUREKA ir EK (HORIZOTAS 2020).

Naujos pasirengimo investicijoms programos schema

Programos dalyviai

Mažos ir vidutinės įmonės, pradedančiosios įmonės (startuoliai).

Istorija

Pripažindama, kad norint pritraukti daugiau investicijų  MVĮ ar pradedančių įmonių (ieškančios kapitalo) steigimui ir augimui, 2014 m. Europos Komisija (EK) ir EUREKA Iniciatyva pradėjo atitinkamas pasirengimo investicijoms programas:  „InvestHorizon“ (EK) ir „E!nnoVest“ (EUREKA), kad padėtų programose „Horizontas 2020“ ir EUREKA dalyvaujančioms MVĮ pritraukti investicijas.

Pagal „Horizontas 2020“ darbo programos 2016-2017 m. 6 dalį „Rizikos finansavimo prieinamumas“ ( „IAccess to Risk Finance, under other actions“), EK prioritetas yra didinti MVĮ investicijų galimybes (kitas 9 veiksmas). EK pasiūlė Programos komitetui atnaujinti 2016-2017 m. Darbo programą „Prieiga prie rizikos finansų", įtraukiant, kad šis konkretus kvietimas teikti pasiūlymus bus vykdomas kartu su EUREKA. Pasiūlymą palankiai įvertino Programos komitetas ir planuojama paskelbti oficialų kvietimą programai įgyvendinti.

E!nnoVest yra EUREKA Iniciatyvos programa skirta investicijų pritraukimui inovatyvioms MVĮ.  Programa siekiama įgyvendinti tris iššūkius:

 • skatinti investicinių srautų (VC, Crowdfunding, Business Angels) ir galimybių žinomumą, kurie yra riboti;
 • skatinti investicijas į projektus, kurios dažnai yra silpnos dėl kriterijų investuotojams neatitikimo, netinkamo verslo plano, nepakankamos informacijos ar aiškumo, nerealistinių lūkesčių, masto trūkumo;
 • organizuoti suvedimą (matchmaking), kai specializuotų investuotojų radimas yra sudėtingas, ypač tarpsektoriniame lygmenyje.

E!nnoVest tikslai:

 • PADIDINTI – investicijų žinomumą ir prieinamumą tarp inovatyvių MVĮ.
 • VIEŠINTI EUREKA ir kt. įmones investuotojų bendruomenei.
 • PALENGVINTI EUREKA ir kt. įmonių suvedimą su investuotojais.

Kontaktai pasiteirauti:

Birutė Bukauskaitė, MITA vyriausioji patarėja, Tel. (+370) 685 48898, [email protected]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03