BDAR
gdpr

MTEP projektų krašto apsaugos poreikiams konkursas

Apie priemonę

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) bendradarbiaudama su Krašto apsaugos ministerija siekia vykdyti mokslo tiriamuosius darbus ir plėsti jų taikymą gynybos srityje.

Priemonės tikslas

Gynybos tyrimų ir technologijų krašto apsaugos sistemoje strateginis tikslas – pritraukiant ir panaudojant  mokslo potencialą prisidėti prie KAS ir Lietuvos kariuomenės plėtros, skatinti inovatyvų mąstymą, žinių kaupimą ir kompetencijos augimą gynybos srityje. Gynybos tyrimų ir technologijų krašto apsaugos sistemoje uždaviniai: 

  • remti Lietuvos kariuomenės pajėgumų plėtrą;
  • teikti analitinę paramą ir rekomendacijas sprendimams priimti;
  • skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
  • sudaryti sąlygas papildomiems išorės resursams pritraukti;
  • bendradarbiauti su verslo ir pramonės sektoriumi. 

Finansuojamos veiklos

Projektai finansuojami iš LR Valstybės biudžeto lėšų. Paraiškų teikimo tvarka yra reglamentuota Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų, skirtų krašto apsaugos poreikiams, konkursinio finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Agentūros direktoriaus 2015 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 2V-81, taip pat - „Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021-2023 metų programos finansavimo sąlygų apraše“, patvirtintame Lietuvos Respubliko krašto apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-696 ir  „Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021-2023 metų programos įgyvendinimo apraše“, patvirtintame Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 2V-428. 

Pareiškėjai

Partneriai

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Finansavimo sąlygų aprašai:

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Rezultatai

Kontaktai pasiteirauti

Deividas Petrulevičius, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyr. specialistas
Tel. (+370) 645 89138, el. paštas [email protected]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03