BDAR
gdpr

MTEP rezultatų komercinimas

 

KAS TAI?

Priemonės Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ tikslas – komercinti mokslinių tyrimų rezultatus, kuriant mokslui imlias įmones. Priemonė skirta paskatinti inovatyvaus produkto, technologijos ar paslaugos komercinimo procesą bei jų patekimą į rinką. Siekiama, kad mokslo ir studijų institucijose sukauptos žinios būtų pritaikomos praktikoje, virstų produktais, kuriuos galima parduoti.

FINANSAVIMO TIKSLAS 

Skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių (taip pat ir bendrų su mokslo ir studijų institucijomis) kūrimą bei skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

MTEP rezultatų komercinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių / studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms atžalinėms įmonėms). Finansuojamos veiklos nuo 7-ojo iki 9-ojo MTEP etapo pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (prototipo išbandymas ir demonstravimas, galutinio prototipo sukūrimas, bandomosios partijos gamyba, sukurto naujo produkto įvertinimas).

PAREIŠKĖJAI

  1. mokslo ir studijų institucijos;
  2. privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis.

PARTNERIAI

  1. privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis, kai pareiškėjai yra mokslo ir studijų institucijos;
  2. mokslo ir studijų institucijos, kai pareiškėjai yra privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis.

PROJEKTŲ ATRANKOS BŪDAS

Projektų konkursas dviem etapais.

DIDŽIAUSIA GALIMA PROJEKTUI SKIRTI FINANSAVIMO LĖŠŲ SUMA, EUR

100 000 eurų

PLANUOJAMA KVIETIMO FINANSAVIMO SUMA

3 000 000 Eur

Finansavimo sąlygų aprašas

KONTAKTAI PASITEIRAUTI

Inga Masilionytė-Larionova, tel. (+370) 664 22923, el. p. [email protected]

PASKELBTI KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

Šiuo metu paskelbtų kvietimų nėra.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03