Norvegijos finansinio mechanizmo programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“

Apie programą 

Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių (12 naujųjų Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai), o Norvegijos finansinio mechanizmo parama yra skirta 12 naujųjų valstybių narių.

2018 m. balandžio 24 d. tarp Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės buvo pasirašytas Susitarimo memorandumas dėl 2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo, kuriuo sutarta finansuoti 4 programas.  Programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ operatoriumi paskirta MITA. Programa įgyvendinama kartu su partneriais: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Norvegijos agentūra „Innovation Norway“.

Programos tikslas

Prisidėti prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus ekonomikos augimo ir padidinti Lietuvos įmonių, pagrindinį dėmesį skiriant mažoms ir vidutinėms įmonėms, konkurencingumą.                            

Programos įgyvendinimo sritys

  • žaliosios pramonės inovacijos;
  • bioekonomika;
  • informacinės technologijos.

Programos sritims įgyvendinti planuojama skirti 14 mln. eurų.                          

Finansuojamos veiklos

  • didesnės pridėtinės vertės aplinką tausojančių produktų ir technologijų kūrimas, diegimas ir komercializavimas;
  • didesnės pridėtinės vertės IRT produktų ir technologijų kūrimas, diegimas ir komercializavimas;
  • rinkoje egzistuojančių inovatyvių technologijų diegimas;
  • verslo įgūdžių stiprinimas.                          

Pareiškėjai

Privačios Lietuvos įmonės, iš kurių 75 % – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Partneriai

Lietuvos ar Norvegijos įmonės

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas.

Planuojamas kvietimų teikti paraiškas skelbimo laikas – 2019 m. II pusmetis.

Projektų įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. balandžio 30 d., programos įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. gruodžio 31 d.

Dvišalis bendradarbiavimas

Programa siekiama padidinti dvišalį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Norvegijos įmonių Programos įgyvendinimo srityse. 

Veiklos

  • partnerių paieškos renginiai;
  • dvišaliai renginiai skirti geriausios praktikos, patirties, žinių ir technologijų dalijimuisi;
  • kelionės partnerių paieškai ir partnerysčių užmezgimui Norvegijoje.

Partnerių paieška

Kvietimas teikti paraiškas paramai kelionių išlaidoms kompensuoti

Agentūros „Innovation Norway“ partnerių duomenų bazė.

Pagrindiniai dokumentai

Naudingos nuorodos

Kontaktai pasiteirauti

Ina Sinkevičiūtė, tel. (+370) 604 77086, el. p. ina.sinkeviciute@mita.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-09