BDAR

Norvegijos finansinio mechanizmo programa „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“