BDAR
gdpr

Dvišaliai santykiai

Apie Lietuvos ir Norvegijos santykius

Lietuvą ir Norvegiją sieja brandūs verslo ryšiai ir bendra atviros, inovatyvios, dinamiškos ateities ekonomikos vizija. Abi valstybes taip pat sieja augantis dėmesys darniam verslui.

Sėkmingas Lietuvos ir Norvegijos bendradarbiavimas tęsiasi jau ne vienerius metus. 

2014-2021 m. finansinės paramos laikotarpiu Norvegija skyrė Lietuvai 14 mln. eurų verslo plėtrai ir inovacijoms. Programų Žalios pramonės inovacijų, bioekonomikos ir informacinių technologijų srityse metu yra fokusuojamasi ties investicijomis į inovatyvių produktų ir technologijų kūrimą, diegimą ir komercializavimą.

Šios investicijos neapsiriboja tik finansinėmis dotacijomis. Įgyvendinami projektai remiasi ir savo veiklose pritaiko šalių gerąją praktiką, taip prisidėdami prie Lietuvos gerovės kūrimo. Pirmasis žingsnis sėkmingo dvišalių projektų įgyvendinimo link yra užtikrinti lengvą įmonių bendradarbiavimą. 

Tokiam ryšiui sukurti bus inicijuojamos įvairios veiklos, pagrinde orientuotos į pažintinius renginius ir paramą kelionėms, kurių metu Lietuvos ir Norvegijos įmonės galės kurti ryšius, dalintis žiniomis bei perduoti informaciją apie technologijas, sukauptą patirtį ir gerąją praktiką, patirtas Programos įgyvendinimo metu. Ieškantiems individualaus partnerio, parama kelionėms bus prieinama prieš paskelbiant kvietimus.

Lietuvos ir Norvegijos verslui bendradarbiaujant siekiama perimti patirtį, užmegzti naudingų verslo ryšių, įgyvendinti abejoms pusėms naudingų projektų. Dvišalė partnerystė atveria galimybes lengviau patekti į naujas rinkas, bendradarbiaujant dažnai gimsta naujų idėjų, kaip tobulinti produktus. 

Taigi tai tvirtas pagrindas toliau stiprinti ir puoselėti dvišalį bendradarbiavimą, ypač inovacijų ir technologijų kryptimi. 

Kvietimas teikti paraiškas paramai kelionių išlaidoms kompensuoti (galioja iki 2020.10.30)

Programos partneris Innovation Norway bei jų partnerių duomenų bazė

Žaliųjų technologijų platforma The Explorer partnerių paieškai Norvegijoje

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-02