BDAR

Naujumas skiriamas į tris grupes (reikšmingumo didėjimo tvarka): 

  • produktas naujas įmonės lygmeniu, 
  • produktas naujas rinkos lygmeniu, 
  • produktas naujas pasaulio lygmeniu.

Daugiausia balų bus skirta tiems projektams, kurių įgyvendinimo metu arba po projekto įgyvendinimo sukurtas produktas ar technologija bus nauja pasaulio lygmeniu.

Pagal šį kriterijų bus vertinama pareiškėjo patirtis kuriant ir pateikiant į rinką inovatyvius produktus ar technologijas.  Jei per tris metus iki paraiškos pateikimo pareiškėjas yra sukūręs ir pateikęs į rinką daugiau kaip vieną inovatyvų produktą ar technologiją, toks projektas gaus daugiausia balų.

SVARBU! Vertinamas pareiškėjo, ne partnerio, inovacinis potencialas. 

Kuriamo produkto ar technologijos komercinimo potencialas bus vertinamas trimis kriterijais: 

  • MTEP rezultatų parengtis pateikimui į rinką;
  • Komercinimo potencialas; 
  • Patentabilumas.
     

Bus vertinama, kaip įdiegta technologija leis sumažinti oro teršalų koncentraciją ir (arba) kiekį produkcijos vienetui. 

Bus vertinama, kaip įdiegta technologija leis sumažinti energijos, žaliavų, vandens ar kuro sąnaudas.

Ne, ne pagal „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ programą. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-17