BDAR

Rezultato rodikliai privalomi visiems projektams yra: 

  • Projekto vykdytojo planuojamas metinis apyvartos augimas
  • Projekto vykdytojo planuojamas metinis pelno augimas

Kiti privalomi rodikliai priklauso nuo projekto metu numatytos vykdyti veiklos:

  • Vykdant veiklą Naujų produktų kūrimas, privalomas rodiklis: Sukurtų naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų skaičius.
  • Vykdant veiklą Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų komercinimas, privalomas rodiklis: Komercintų naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų skaičius.
  • Vykdant veiklą Naujų produktų ar technologijų diegimas, privalomi rodikliai:
  • Įdiegtų naujų aplinkai palankių technologijų skaičius ir bent vienas iš šių: CO2 kiekio sumažėjimas (tonomis, CO2 ekvivalentas) arba Energijos vartojimo sumažėjimas (MWh).

Rodikliai, kurie nėra privalomi ir pasirenkami priklausomai nuo projekto veiklos:

  • Sukurtų darbo vietų skaičius (* Rodiklis yra privalomas projektams, kai paraiškos teikimo metu pareiškėjas nėra įregistravęs juridinio asmens Lietuvoje)
  • Patentinių paraiškų skaičius

Rekomendacijos kaip apskaičiuoti ir nustatyti visų rezultato rodiklių siektinas reikšmes yra pateiktos dokumente „Gairės dėl rezultato rodiklių siektinų reikšmių nustatymo ir jų apskaičiavimo metodų taikymo“. Dokumentą rasite prie Kvietimo dokumentų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-17