BDAR
gdpr

Verslo įgūdžių stiprinimas

Veiklos tikslas – kelti Lietuvos įmonių gebėjimus parduoti inovacijas. Veikla apimtų ne tik mokymus, bet ir akseleravimo programas Norvegijoje, patirties mainus tarp Lietuvos ir Norvegijos įmonių.

PAREIŠKĖJAI

Lietuvoje įregistruoti privatieji juridiniai asmenys

  • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)
  • Didelės įmonės, kai valstybės valdoma dalis sudaro ne daugiau kaip 25 proc.
  • viešosios įstaigos, asociacijos, klasteriai, NGO.

Pagal Kvietimą finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui:

  • jei jis yra priskiriamas sunkumų patiriančios įmonės kategorijai;
  • kuris nutraukė tą pačią ar panašią remiamą veiklą Europos ekonominėje erdvėje per dvejus metus prieš pateikdamas paraišką gauti regioninę investicinę pagalbą arba paraiškos pateikimo metu turi planų nutraukti tokią veiklą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo investicijos, dėl kurios prašoma pagalbos, pabaigos.
  • nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

PARTNERIAI

  • Privatieji juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvoje arba Norvegijoje
  • Viešieji juridiniai asmenys, įregistruoti Lietuvoje arba Norvegijoje

Pvz., AB, UAB, mokslo ir studijų institucija, asociacija, viešoji įstaiga, kt.

* Partnerystė nėra privaloma

 

PROJEKTO FINANSAVIMO LĖŠŲ SUMA

Nuo 5 000 iki 10 000 EUR

FINANSAVIMO INTENSYVUMAS

Iki 90 % visų tinkamų išlaidų 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO TRUKMĖ

iki 6 mėnesių (nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos)

PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI NUMATOMA SKIRTI

500 000 EUR

KVIETIMŲ GRAFIKAS

2021 m. II ketvirtis - 500 000 EUR

Paraiškų teikimo terminas – 3 mėnesiai nuo kvietimo paskelbimo dienos

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16