BDAR
gdpr

Lietuvos atstovai tarptautinėse asociacijose ir partnerystėse

Europos technologijų platformos (ETP), tai Europos inovacijų iniciatyva, siekianti numatyti Europos vystimosi kryptis, sprendžiant pagrindines ES problemas. ETP, tai instrumentas, skirtas skatinti valstybinio ir privataus sektorių partnerystę mokslinių tyrimų veikloje Europai svarbiausiose technologinėse srityse. Daugiau informacijos apie platformą: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp

Atstovai paskirti vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m vasario 6 d. įsakymu Nr. V-77 "Lietuvos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine, kultūrine) plėtra, nuostatų" patvirtinimo.

Atstovų sąrašas

TEMATIKA AKRONIMAS IR JO PAVADINIMAS LIETUVOS ATSTOVAS

ATASKAITOS

Production & processes

Manufuture

Ateities gamybos technologijų platforma

Gintaras Vilda
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija "Linpra"
+370 5 2312520
[email protected]

2017-03-24

Production & processes

FET

Ateities ir kuriamos technologijos

prof. habil. dr. Rimantas Ramanauskas
Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams
+370 5 264 8844
[email protected]

2017-01-23
2017-05-15
2017-11-06
2017-12-01
2018-06-13
2018-11-16
2019-03-22
2020-12-02

Bio – based economy

Europos technologijų platforma

Plants for the Future

Augalai ateičiai

prof. dr. Aušra Blinstrubienė
Aleksandro Stulginskio universitetas
+370 699 03211
[email protected]

 

JUNGTINĖS TECHNOLOGIJŲ INICIATYVOS

FTC

Jungtinės kuro elementų ir vandenilio (FCT) technologijų iniciatyvos Kuro elementų ir vandenilio iniciatyva (FCH)

dr. Darius Milčius
Lietuvos energetikos institutas
+370 37 401909
[email protected]

2017-11-22
2018-05-17
2019-05-28
2019-11-18
2020-06-02
2020-09-25
2020-11-27

IMI

(The Innovative Medicines Initiative)

Europos Komisijos ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) organizacija

Inovatyvios medicinos iniciatyva

Inovatyvios medicinos iniciatyva 2

dr. Solventa Krakauskaitė
Kauno technologijos universitetas
+370 37 324144
[email protected]

2018-01-17
2018-05-29
2018-09-19
2019-01-04
2019-04-11
2019-10-23
2020-02-04
2020-05-26
2020-09-30
2021-02-09

BBI JU SRG

(Bio-based Industries Joint Undertaking States Representatives Group)

Europos Komisijos ir Bio-industrijų konsorciumo viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Bio-industrijų bendroji iniciatyva

BBI JU

dr. Inga Matijošytė
VU Biotechnologijos institutas
+370 5 240 4679
[email protected]

2017-05-30
2017-10-18
2018-10-16
2019-05-16
2019-10-03
2020-06-16
2020-12-16

dr. Edita Bagdonaitė (alternatyvi narė)
MITA
+370 604 76851
[email protected] 
2018-05-17

EKSPERTŲ GRUPĖS

The Future Internet Forum (FIF) „Ateities interneto forumas“ koordinavimo grupė Raimundas Tuminauskas
Kauno technologijos universitetas
+370 37 300033
[email protected]
2018-01-28
Strategic Transport Research and Innovation Agenda (STRIA) Governance Group Ekspertų grupė dėl strateginės transporto mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės (STRIA) valdymo Doc. dr. Darius Bazaras
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
+370 5 2744776
[email protected]
 
Euro HPC The European High-Perfomance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) Dr. Juozas Šulskus
Vilniaus universitetas
+370 682 25742
[email protected]
2018-05-15
2018-06-19
2018-09-25
2018-11-06
2018-11-27
2018-12-06
2019-01-15
2019-02-14
2019-03-14
2019-05-10
2019-06-04
2019-07-11
2019-12-09
2020-02-20
2020-05-11
2020-06-05
2020-10-06
2020-12-03
2021-03-04
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-04