BDAR
Close

Nemokamos konsultacijos

„Horizontas 2020“ programa kiekvienoje valstybėje narėje turi nacionalinių atstovų (NCP) tinklą.

Nacionalinių atstovų pagrindinė funkcija neatlygintinai suteikti  praktinę informaciją ir pagalbą visais dalyvavimo "Horizontas 2020" programoje klausimais:

  • Pasirenkant tinkamiausią tematiką ir projekto tipą;
  • Informuojant apie dalyvavimo ir finansavimo taisykles;
  • Padedant rengti paraiškas;
  • Atliekant paraiškų išankstinį vertinimą (proof reading);
  • Pagalba ieškant partnerių.

Lietuvos nacionaliniai atstovai

TEMATIKA

ATSTOVO VARDAS, PAVARDĖ

INSTITUCIJA

KONTAKTAI

Nacionalinis NCP koordinatorius

Zita Duchovskienė

 Švietimo, mokslo ir sporto  ministerija

(+370) 5 2191220
[email protected]

Teisiniai ir finansiniai aspektai

Vaida Ražanauskė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 655 95122
[email protected]

Teisiniai ir finansiniai aspektai (alternatyvi NCP)

Vaida Miškinytė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 15622
[email protected]

Mažų ir vidutinių įmonių priemonė

dr. Edita Bagdonaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 76851
[email protected]

Mažų ir vidutinių įmonių priemonė (alternatyvus NCP)

dr. Arvydas Sutkus

Lietuvos inovacijų centras

(+370) 618 18034
[email protected]

Prieiga prie rizikos kapitalo

Eglė Elena Šataitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 78738
[email protected]

Prieiga prie rizikos kapitalo (alternatyvus NCP)

dr. Mantas Vilys

Lietuvos inovacijų centras

(+370) 686 50156
[email protected]

Europos mokslo taryba

dr. Saulius Marcinkonis

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 17256
[email protected]

Ateities ir kuriamos technologijos

Žanas Matuzanis

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 652 44275
[email protected]

Marie Sklodowska-Curie įgūdžių, lavinimo ir karjeros vystymo veiklos

dr. Viktoras                      Mongirdas

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 19613
[email protected]

Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros

Asta Aleksandravičienė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 18297
[email protected]

Informacinės ir komunikacijos technologijos (IRT)

Žanas Matuzanis

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 652 44275
[email protected]

Nanotechnologija, pažangios medžiagos, pažangi gamyba bei perdirbimas

dr. Edita Bagdonaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 76851
[email protected]

Kosmosas

Eglė Elena Šataitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 78738
[email protected]

Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

dr. Živilė Ruželė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 14383
[email protected]

Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė (alternatyvi NCP)

dr. Edita Bagdonaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 76851
[email protected]

Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ir miškų ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika

dr. Edita Bagdonaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 76851
[email protected]

Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika (alternatyvus NCP)

dr. Saulius Marcinkonis   

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 17256
[email protected]

Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

Birutė Bukauskaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 685 48898
[email protected]

Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas

Gintaras Jodinskas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 645 61758
[email protected]

Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas

dr. Viktoras Mongirdas

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 19613
[email protected]

Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

Laura Kostelnickienė

 Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 17398
[email protected]

Saugumas

Eglė Elena Šataitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 78738
[email protected]

Euroatomas

Birutė Bukauskaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 685 48898
[email protected]

Jungtinis tyrimų centras

Laura Kostelnickienė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 17398
[email protected]

Jungtinis mokslinių tyrimų centras (alternatyvus NCP)

dr. Ramojus Reimeris

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

(+370) 5 243 0403
[email protected]

Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

dr. Živilė Ruželė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 14383
[email protected]

Mokslas ir visuomenė

Asta Aleksandravičienė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 18297
[email protected]

Kitų valstybių nacionaliniai atstovai

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-04