BDAR
gdpr

Nemokamos konsultacijos

„Horizontas 2020“ programa kiekvienoje valstybėje narėje turi nacionalinių atstovų (NCP) tinklą.

Nacionalinių atstovų pagrindinė funkcija neatlygintinai suteikti  praktinę informaciją ir pagalbą visais dalyvavimo "Horizontas 2020" programoje klausimais:

  • Pasirenkant tinkamiausią tematiką ir projekto tipą;
  • Informuojant apie dalyvavimo ir finansavimo taisykles;
  • Padedant rengti paraiškas;
  • Atliekant paraiškų išankstinį vertinimą (proof reading);
  • Pagalba ieškant partnerių.

Lietuvos nacionaliniai atstovai

TEMATIKA

ATSTOVO VARDAS, PAVARDĖ

INSTITUCIJA

KONTAKTAI

Nacionalinis NCP koordinatorius

Zita Duchovskienė

 Švietimo, mokslo ir sporto  ministerija

(+370) 5 2191220
zita.duchovskiene@smm.lt

Teisiniai ir finansiniai aspektai

Vaida Ražanauskė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 655 95122
vaida.razanauske@mita.lt

Teisiniai ir finansiniai aspektai (alternatyvi NCP)

Vaida Miškinytė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 15622
vaida.miskinyte@lmt.lt

Mažų ir vidutinių įmonių priemonė

dr. Edita Bagdonaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 76851
edita.bagdonaite@mita.lt

Mažų ir vidutinių įmonių priemonė (alternatyvus NCP)

dr. Arvydas Sutkus

Lietuvos inovacijų centras

(+370) 618 18034
a.sutkus@lic.lt

Prieiga prie rizikos kapitalo

Eglė Elena Šataitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 78738
egle.elena.sataite@mita.lt

Prieiga prie rizikos kapitalo (alternatyvus NCP)

dr. Mantas Vilys

Lietuvos inovacijų centras

(+370) 686 50156
m.vilys@lic.lt

Europos mokslo taryba

dr. Saulius Marcinkonis

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 17256
saulius.marcinkonis@lmt.lt

Ateities ir kuriamos technologijos

Žanas Matuzanis

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 652 44275
zanas.matuzanis@mita.lt

Marie Sklodowska-Curie įgūdžių, lavinimo ir karjeros vystymo veiklos

dr. Viktoras                      Mongirdas

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 19613
viktoras.mongirdas@lmt.lt

Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros

Asta Aleksandravičienė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 18297
asta.aleksandraviciene@lmt.lt

Informacinės ir komunikacijos technologijos (IRT)

Žanas Matuzanis

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 652 44275
zanas.matuzanis@mita.lt

Nanotechnologija, pažangios medžiagos, pažangi gamyba bei perdirbimas

dr. Edita Bagdonaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 76851
edita.bagdonaite@mita.lt

Kosmosas

Eglė Elena Šataitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 78738
egle.elena.sataite@mita.lt

Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

dr. Živilė Ruželė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 14383
zivile.ruzele@lmt.lt

Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė (alternatyvi NCP)

dr. Edita Bagdonaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 76851
edita.bagdonaite@mita.lt

Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ir miškų ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika

dr. Edita Bagdonaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 76851
edita.bagdonaite@mita.lt

Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika (alternatyvus NCP)

dr. Saulius Marcinkonis   

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 17256
saulius.marcinkonis@lmt.lt

Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

Birutė Bukauskaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 685 48898
birute.bukauskaite@mita.lt

Pažangus, ekologiškas ir integruotas transportas

Gintaras Jodinskas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 645 61758
gintaras.jodinskas@mita.lt

Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas

dr. Viktoras Mongirdas

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 19613
viktoras.mongirdas@lmt.lt

Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

Laura Kostelnickienė

 Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 17398
laura.kostelnickiene@lmt.lt

Saugumas

Eglė Elena Šataitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 604 78738
egle.elena.sataite@mita.lt

Euroatomas

Birutė Bukauskaitė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

(+370) 685 48898
birute.bukauskaite@mita.lt

Jungtinis tyrimų centras

Laura Kostelnickienė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 17398
laura.kostelnickiene@lmt.lt

Jungtinis mokslinių tyrimų centras (alternatyvus NCP)

dr. Ramojus Reimeris

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

(+370) 5 243 0403
ramojus.reimeris@mosta.lt

Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

dr. Živilė Ruželė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 14383
zivile.ruzele@lmt.lt

Mokslas ir visuomenė

Asta Aleksandravičienė

Lietuvos mokslo taryba

(+370) 676 18297
asta.aleksandraviciene@lmt.lt

Kitų valstybių nacionaliniai atstovai

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-04