BDAR
Close

Parama ieškoti partnerių

MITA finansinė parama

Organizacijos tipas

Renginio tipas

Paramos dydis, Eur

Dokumentai

Daugiau informacijos

Įmonė - informaciniai renginiai;
- paraiškų rengimo seminarai;
- partnerių paieškos renginiai.
600 Eur (ES)
800 Eur (Europos valstybės, ne ES)
1000 Eur (kitos valstybės)
Taisyklės
Paraiškos priimamos nuolat
Daiva Keršienė
tel. (+370) 604 79828
el. p. [email protected]

Lietuvos mokslo tarybos finansinė parama
Europos Sąjungos investicijų fondų parama

Kaip programos „Horizontas 2020“ dalyviams rasti partnerius? MITA Jums gali padėti!

Didžiausia Europos Sąjungos (ES) mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa „Horizontas 2020“ yra atvira visiems. Ši programa turi vieną bendrą finansavimo normą, taikomą visiems naudos gavėjams ir visoms veiklos sritims, finansuojamoms iš mokslinių tyrimų subsidijų. ES lėšomis 100% padengiamos reikalavimus atitinkančios išlaidos pagal visas mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmų programas. Pagal inovacijų veiksmų programas finansavimas paprastai padengia 70% reikalavimus atitinkančių išlaidų, bet ne pelno organizacijų išlaidos gali būti padengtos iki 100%. Netiesioginės reikalavimus atitinkančios atlyginamos pagal fiksuotą 25% normą nuo tiesioginių reikalavimus atitinkančių išlaidų.

„Horizontas 2020“ paraiškas reikia pateikti prieš pasibaigiant atitinkamame kvietime nurodytam paraiškų teikimo terminui. Visos paraiškos turi būti pateikiamos tik internetu dalyvių portale (https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html ). Jokių popierinių paraiškų teikti nereikia.

Daugelyje kvietimų teikti paraiškas reikalaujama, kad pareiškėjų grupę sudarytų bent trijų juridinių subjektų konsorciumas. Visi juridiniai subjektai turi būti įsteigti ES valstybėse narėse arba asocijuotose programos „Horizontas 2020“ šalyse.

Dalyvių portalo partnerių paieškos funkcija yra tiesiogiai susieta su paskelbtų ir darbo programose numatytų skelbti kvietimų teikti paraiškas tematikomis bei padeda rasti potencialius partnerius, turinčius reikiamą kompetenciją, gebėjimus ar patirtį. Be to, Europos Komisija yra sukūrusi nacionalinių atstovų (angl. National Contact Points – NCP) tinklą, apimantį visas ES valstybes nares, taip pat asocijuotas šalis. NCP tinklus šalyse sudaro „Horizonto 2020“ teminių sričių NCP, teikiantys kvalifikuotą pagalbą programos dalyviams ir pareiškėjams.

Maloniai kviečiame MITA klientus aktyviai naudotis NCP teikiama nemokama partnerių paieškos paslauga. Jums reikia tik užpildyti Partnerių paieškos formą ir išsiųsti ją elektroniniu paštu [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-04