BDAR
Close

Parama rengti paraiškas

MITA parama

Organizacijos tipas Remiama veikla Paramos dydis (forma) Papildoma informacija Daugiau informacijos
Įmonė MITA darbuotojas padės parengti paraišką De minimis pagalba Veikla vykdoma pagal MITA projektą „InoSpurtas“
Veikla vykdoma nuolat

Simas Dunauskas
(+370) 604 80679
[email protected]

Dalyvavimas užsienyje organizuojamuose paraiškų rengimo seminaruose 600 Eur (ES)
800 Eur (Europos valstybės, ne ES)
1000 Eur (kitos valstybės)
Taisyklės
Paraiškos priimamos nuolat
Daiva Keršienė
(+370) 604 79828
[email protected]
Parama įmonėms, rengusioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ paraiškas Fiksuotoji suma

Taisyklės
Paraiškos priimamos pagal kvietimą.
Skirta parama
2018-12-18
2018-12-20
2018-12-28
2019-10-30
2019-10-31

Edita Bagdonaitė
(+370) 604 76851
[email protected]

Paramos skyrimo įmonėms, rengiančioms Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas EIC Accelerator“ paraiškas

De minimis pagalba

Paslaugų pirkimui – iki 10 (dešimt) tūkst. Eur (be PVM), bet ne daugiau kaip 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Taisyklės

Kvietimas

Dr. Edita Bagdonaitė
(+370) 604 76851
[email protected]

Mokslo ir studijų institucija Konsultacinių paslaugų įsigijimas 5 000 Eur (projektų partneriams)

Iki 20 000 Eur (projektų koordinatoriams)

Taisyklės
2020 m. pagal kvietimą H2020-07 ir H2020-08 paraiškų nebuvo gauta.
Skirtas finansavimas:

Edita Bagdonaitė
(+370) 604 76851
[email protected]

Lietuvos mokslo tarybos finansinė parama

Plačiau

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-04