BDAR
gdpr

MSI pavadinimas

Kontaktai

Aleksandro Stulginskio universitetas

Ingrida Ignotaitė, (8 37) 75 23 77, [email protected]
Rita Petlickaitė, (8 685) 28 646, [email protected]

Baltijos pažangių technologijų institutas

Tomas Krilavičius, (8 618) 04 223, [email protected]

Kauno kolegija

Jolanta Bareikienė, (8 682) 47 340, [email protected]

Kauno technikos kolegija

Marija Jotautienė, (8 650) 704 26, [email protected]
Vita Krivickienė, (8 650) 178 83, [email protected]

Kauno technologijos universitetas

Nacionalinis inovacijų ir verslo centras, [email protected], (8 612) 41 517

Klaipėdos universitetas 

R. Nabažaitė, (8 46) 398 648, (8 609) 668 04, [email protected]
E. Župerkienė, (8 698) 384 15, [email protected]

Klaipėdos valstybinė kolegija

Administravimo ir edukologijos katedra, (8 699) 289 73, [email protected]

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

(8 5) 2621 943, [email protected]

Lietuvos edukologijos universitetas

Dainius Vaitiekūnas, (8 682) 34 958, [email protected]
Vytautas Kvieska, (8 699) 13 533, [email protected]
Auksė Petruškevičiūtė, (8 5) 275 2290, [email protected]

Lietuvos socialinių tyrimų centras Darbo rinkos tyrimų institutas

Boguslavas Gruževskis, (8 5) 275 2113, [email protected]

Lietuvos sporto universitetas

Edmundas Jasinskas, (8 684) 32 861, [email protected]
Rūta Ardzijauskaitė, (8 37) 302 652, [email protected]

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Plėtros tarnyba, (8 37) 361 805, (8 37) 409 746, [email protected][email protected], [email protected]

Lietuvos verslo kolegija 

Jurgita Martinkienė, (8 46) 311 099, (8 610) 46 728, [email protected]

Mykolo Romerio universitetas

Indrė Špokienė, Liucija Mininaitė, (8 5) 271 4468, [email protected][email protected]

Panevėžio kolegija

Vytautas Paliukas, (8 607) 96 146, [email protected]

Šiaulių universitetas 

Mokslo ir meno tarnybos Tarpsektorinės partnerystės centras, (8 41) 393 067, [email protected]

Šiaulių valstybinė kolegija

Nedas Jurgaitis, (8 41) 433 793, [email protected]

Utenos kolegija

Medicinos fakultetas, (8 686) 81681, [email protected]
Verslo ir technologijų fakultetas, (8 687) 825 14, [email protected]

Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilma Purienė, (8 5) 251 2488, [email protected]

Vilniaus kolegija

Aušra Turčinskaitė-Balčiūnienė, (8-5) 219 1643, [email protected]
Vilma Gegužienė, (8-5) 219 1643, [email protected]
Prof. dr. Birutė Žygaitienė, [email protected], (8 – 5) 219 1720

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Gražina Strazdienė, (8 5) 262 1569, [email protected]

Vilniaus universitetas Inovacijų skyrius, (8 5) 236 6273, (8 5) 268 7006, [email protected]

Vytauto Didžiojo universitetas

Dalytė Mardosaitė-Busaitienė, (8 37) 327 809, [email protected]

VšĮ “Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas”

[email protected], (8 5) 250 0616, (8 5) 250 0610

VšĮ „Kosmoso mokslo ir technologijų institutas“

(8 685) 67977, [email protected][email protected]

VŠĮ „Socialinių mokslų kolegija“ 

Mokslo ir verslo centras, (8 5) 2500 796, [email protected]

MSI pavadinimas

Kontaktai

Aleksandro Stulginskio universitetas

Ingrida Ignotaitė, (8 37) 75 23 77, [email protected]
Rita Petlickaitė, (8 685) 28 646, [email protected]

Baltijos pažangių technologijų institutas

Audrius Zujus, (8 662) 95 830, [email protected]

Kauno kolegija

Giedrius Pilkis, (8 37) 452 739, [email protected]

Kauno technikos kolegija

Marija Jotautienė, (8 650) 704 26, [email protected]
Kastytis Laurinaitis, (8 685) 797 30, [email protected]

Kauno technologijos universitetas

Nacionalinis inovacijų ir verslo centras, [email protected], (8 612) 41 517

Klaipėdos universitetas

R. Viederytė, (8 46) 398 683, [email protected]

Klaipėdos valstybinė kolegija

Socialinio darbo katedra, (8 610) 056 25, [email protected]

Lietuvos edukologijos universitetas

Kvieskienė Giedrė, (8 685) 44 066, [email protected]
Sigita Burvytė, (8 5) 275 2290, [email protected]

Lietuvos socialinių tyrimų centras Socialinės gerovės institutas

Virgilijus Rutkauskas, (8 5) 249 1601, [email protected]

Lietuvos sporto universitetas

Edmundas Jasinskas, (8 684) 32 861, [email protected]
Brigita Miežienė, (8 686) 84 622, [email protected]

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Plėtros tarnyba, (8 37) 361 805, (8 37) 409 746, [email protected][email protected], [email protected]

Lietuvos verslo kolegija 

Jurgita Martinkienė, (8 46) 311 099, (8 610) 46 728, [email protected]

Mykolo Romerio universitetas

Indrė Špokienė, Liucija Mininaitė, (8 5) 271 4468, [email protected][email protected]

Panevėžio kolegija

Vytautas Paliukas, (8 607) 96 146, [email protected]

Šiaulių universitetas 

Mokslo ir meno tarnybos Tarpsektorinės partnerystės centras, (8 41) 393 067, [email protected]

Šiaulių valstybinė kolegija

Nedas Jurgaitis, (8 41) 433 793, [email protected]

Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilma Purienė, (8 5) 251 2488, [email protected]

Vilniaus kolegija

Andrius Juškys, [email protected], +370 678 37542
Laimutė Fedosejeva, [email protected], 8 612 73309

Vilniaus universitetas Inovacijų skyrius, (8 5) 236 6273, (8 5) 268 7006, [email protected]

Vytauto Didžiojo universitetas

Dalytė Mardosaitė-Busaitienė, (8 37) 327 809, [email protected]

VšĮ “Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas”

[email protected], (8 5) 250 0616, (8 5) 250 0610

VŠĮ „Socialinių mokslų kolegija“ 

Mokslo ir verslo centras, (8 5) 2500 796, [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03