BDAR
gdpr

Inovatyvios įmonės statuso suteikimas

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mastu vykstančią inovacijų reformą, informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio 6 d. Inovatyvios įmonės statuso suteikimas yra vykdomas viešosios įstaigos „Inovacijų agentūra“, todėl prašome kreiptis į viešąją įstaigą „Inovacijų agentūra“.     

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu MITA neatlygintinai įmonėms, siekiančioms pasinaudoti pelno mokesčio lengvatomis, gali suteikti inovatyvios įmonės statusą, patvirtinantį, kad įmonė turi gebėjimus savarankiškai identifikuoti MTEP ir atskirti MTEP veiklas nuo kitų susijusių įmonės vykdomų veiklų. Inovatyvios įmonės statuso suteikimas yra prilyginamas MITA išvadai dėl ūkio subjekto veiklos priskyrimo MTEP ir yra taikomas tik siekiant pasinaudoti pelno mokesčio lengvatomis MTEP veiklai.

Įmonė, siekianti gauti inovatyvios įmonės statusą, turi būti įdarbinusi ne mažiau kaip 2 darbuotojus, kurie būtų įtraukti į MITA ekspertų duomenų bazę ir kurių mokslinių tyrimų sritis ir kryptis atitiktų įmonės veiklos mokslinių tyrimų sritį ir kryptį.

Dokumentų priėmimo tvarka:

Dokumentai priimami nuolat.

MITA išvados pateikimo tvarka:

MITA direktoriaus sprendimas suteikti įmonei inovatyvios įmonės statusą pateikiamas per 30 kalendorinių dienų.

Svarbūs dokumentai:

Įmonių, kurioms suteiktas Inovatyvios įmonės statusas, sąrašas

Kontaktai pasiteirauti:

  • Audrius Žvikas, vyriausiasis specialistas, tel. (+370) 679 56443, el. p. [email protected]
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03