Pasirengimo investicijoms programa

Kodėl reikia tokios programos?

Dauguma mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), o ypač  pradedančiosios įmonės, nėra pasirengusios investicijoms, nes sudėtinga parengti verslo planą, pasirinkti verslo modelį, formuoti strateginę viziją, dažnai trūksta valdymo kompetencijų, reikalingų investuotojams pritraukti, augti tarptautiniu mastu ir tapti stipriomis bendrovėmis.

Nuo 2018 m. Europos Komisija (EK) ir EUREKA nusprendė bendradarbiauti ir kurti naują jungtinę programą „Pasirengimo investicijoms programą“ (angl. „Investment Readiness Programme“), pagrįstą prieš tai buvusiomis programomis „InvestHorizon“ ir „E!nnoVest“.

Programos tikslai:

 • Remti MVĮ, dalyvavusias EK finansuojamuose projektuose, EUREKA projektuose bei kitose Europos Sąjungos ekosistemose ir kurios turi potencialą augti  aukštų technologijų srityse;
 • Skatinti investicijas, didžiausią dėmesį skiriant pradedančiosioms įmonėms ir veiklą plečiančioms įmonėms (angl. scale-ups);
 • Skatinti MVĮ ryšius su vidutinės kapitalizacijos įmonėmis (angl. midcaps), didelėmis kompanijomis ir pramonės klasteriais;
 • Sudaryti programoje dalyvaujančioms MVĮ atviros prieigos sąlygas prie pasaulinių tinklų;
 • Sukurti programą, kuri ilgainiui taptų tvari ir pati save finansuojanti (angl. self-financing).

Finansavimas

 • EK  numato skirti 3 mln. EUR ir EUREKA – 187.500 EUR per metus, t.y. 3 metams maksimaliai– 562.500 EUR, esant minimaliam programos valstybių narių skaičiui – 15.
 • Programos trukmė planuojama: 2019 m. sausio mėn. – 2021 m. pabaiga.
 • Įgyvendinanti struktūra – EUREKA ir EK (HORIZOTAS 2020).

Naujos pasirengimo investicijoms programos schema

Programos dalyviai

Mažos ir vidutinės įmonės, pradedančiosios įmonės (startuoliai).

Istorija

Pripažindama, kad norint pritraukti daugiau investicijų  MVĮ ar pradedančių įmonių (ieškančios kapitalo) steigimui ir augimui, 2014 m. Europos Komisija (EK) ir EUREKA Iniciatyva pradėjo atitinkamas pasirengimo investicijoms programas:  „InvestHorizon“ (EK) ir „E!nnoVest“ (EUREKA), kad padėtų programose „Horizontas 2020“ ir EUREKA dalyvaujančioms MVĮ pritraukti investicijas.

Pagal „Horizontas 2020“ darbo programos 2016-2017 m. 6 dalį „Rizikos finansavimo prieinamumas“ ( „IAccess to Risk Finance, under other actions“), EK prioritetas yra didinti MVĮ investicijų galimybes (kitas 9 veiksmas). EK pasiūlė Programos komitetui atnaujinti 2016-2017 m. Darbo programą „Prieiga prie rizikos finansų", įtraukiant, kad šis konkretus kvietimas teikti pasiūlymus bus vykdomas kartu su EUREKA. Pasiūlymą palankiai įvertino Programos komitetas ir planuojama paskelbti oficialų kvietimą programai įgyvendinti.

E!nnoVest yra EUREKA Iniciatyvos programa skirta investicijų pritraukimui inovatyvioms MVĮ.  Programa siekiama įgyvendinti tris iššūkius:

 • skatinti investicinių srautų (VC, Crowdfunding, Business Angels) ir galimybių žinomumą, kurie yra riboti;
 • skatinti investicijas į projektus, kurios dažnai yra silpnos dėl kriterijų investuotojams neatitikimo, netinkamo verslo plano, nepakankamos informacijos ar aiškumo, nerealistinių lūkesčių, masto trūkumo;
 • organizuoti suvedimą (matchmaking), kai specializuotų investuotojų radimas yra sudėtingas, ypač tarpsektoriniame lygmenyje.

E!nnoVest tikslai:

 • PADIDINTI – investicijų žinomumą ir prieinamumą tarp inovatyvių MVĮ.
 • VIEŠINTI EUREKA ir kt. įmones investuotojų bendruomenei.
 • PALENGVINTI EUREKA ir kt. įmonių suvedimą su investuotojais.

InvestHorizon neseniai pasibaigusi EK finansuojama programa, skirta didinti investicijas į novatoriškas Europos MVĮ, vystant investicijų pasirengimą ir investuotojų jautrumą. EK pasiūlė paslaugų ir mokymų komplektą investuotojams ir verslininkams visoje Europoje nuo pradedančiųjų įmonių (angl. start-up) iki vidutinės kapitalizacijos įmonių (angl. midcaps)  lygio.

InvestHorizon tikslas: defragmentuoti MVĮ investicinę rinką, padedant tiek MVĮ, tiek investuotojams teikti tinkamus siūlymus, didinant jų žinias apie vienas kitą finansų ir inovacijų srityse.

Kontaktai pasiteirauti:

Birutė Bukauskaitė, Vyriausioji patarėja, Tel. (+370) 685 48898, birute.bukauskaite@mita.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-09