BDAR
Close

Pramoninė doktorantūra

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mastu vykstančią inovacijų reformą, informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio 6 d. Akceleravimo programų užsienyje administravimas yra vykdomas viešosios įstaigos „Inovacijų agentūra“, todėl prašome kreiptis į viešąją įstaigą „Inovacijų agentūra“.  

Apie priemonę

Pramoninė doktorantūra – į pramonės poreikius orientuota doktorantūra, vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant universitetui ir įmonei. Doktorantas yra priimamas į universitetą ir taip pat įdarbinamas įmonėje.  Šios programos privalumai yra aktualios tematikos, didesnis doktorantūros patrauklumas, daugiau motyvuotų doktorantų ir geros galimybės atlikti naujus tyrimus. Taip pat pramoninė doktorantūra leidžia sustiprinti įmonių žmogiškuosius išteklius ir ugdo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEPI) gebėjimus.

Priemonės tikslas

Šios doktorantūros tikslas – skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei verslo poreikius atitinkančių aukštos kvalifikacijos specialistų rengimą, kelti verslo inovatyvumą.

Finansuojamos veiklos

Ši priemonė finansuojama Ūkio ministerijos lėšomis.

Pareiškėjai

Privatus juridinis asmuo, vykdantis mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklą, veikiantis ne trumpiau nei 3 metus nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre datos ir turintis konsultantų, galinčių konsultuoti doktorantą dėl pramoninės doktorantūros veiklų.

Partneriai

Negalimi

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Finansavimo sąlygų aprašas

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Šiuo metu paskelbtų kvietimų teikti paraiškas nėra.

Rezultatai

  • 2017 m. –  gautos 4 paraiškos, finansuojami 2 projektai, kuriuos vykdo UAB „Baltic Orthoservice“. Bendra projektų vertė: 16 446 eurai, skiriamas finansavimas (50 proc. intensyvumu) – 8223 eurai.

Kontaktai pasiteirauti

Daiva Keršienė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Tel. (+370) 604 79828, el. p. [email protected].

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03