BDAR
gdpr

Saugumas ir gynyba

NATO Mokslo ir technologijų organizacija

NATO Mokslo ir technologijų organizacija (angl. NATO Science and Technology Organisation (STO)), pripažindama neatidėliotiną būtinybę išlaikyti Aljanso technologinį pranašumą, aktyviai stebi potencialiai svarbias ir kritines technologijas pasauliniu mastu ir siekia užtikrinti, kad NATO STO bendri tyrimai būtų vykdomi sutelkiant dėmesį į Aljansui svarbiausias mokslinių tyrimų sritis.

NATO STO Technologijų tendencijų 2017 m. ataskaitoje (Tech Trends Report 2017) struktūrizuotai pateikiama informacija apie NATO įdomias tyrimų sritis, nurodant, kuriuo laikotarpiu jos įgauna didžiausią aktualumą ir kaip atsispindi jau egzistuojančių NATO STO tyrimų darbo grupių veikloje ir publikacijose.

Europos gynybos fondas

Europos Komisija pristatė Europos gynybos veiksmų planą, kuriame numatė veiklos kryptis, siekiant prisidėti prie ES gynybos stiprinimo ir efektyvesnio gynybos išlaidų panaudojimo.

Viena šių krypčių – Europos gynybos fondo sukūrimas, kurio rėmuose bus skiriamas pilnas ES finansavimas bendriems gynybos tyrimų projektams, vykdomiems valstybių narių suderintose prioritetinės srityse.

Šis procesas įgyvendinamas 2 etapais:

 • 2017 – 2019 m. bendriems gynybos tyrimų projektams finansuoti bus skirta iš viso 90 mln. Eur pagal Parengiamųjų veiksmų gynybos tyrimams iniciatyvą (iš jų 25 mln. eur jau skirta 2017 m.);
 • naujoje ES finansinėje perspektyvoje nuo 2020 m. numatoma speciali ES gynybos mokslinių tyrimų programa, kuriai kasmet planuojama skirti 500 mln. eur.

Be to, fondas teiks valstybėms narėms paskatas bendradarbiauti plėtojant ir įsigyjant gynybos įrangą bei technologijas (prototipų fazė), iš dalies pasinaudojant finansavimu iš ES biudžeto bendriems projektams (iki 20 proc. projekto vertės).

Bendram finansavimui iš ES biudžeto numatoma skirti:

 • 2019 m. ir 2020 m. iš viso 500 mln. eur pagal specialią gynybos ir pramonės plėtros programą;
 • po 2020 m. - 1 mlrd. eur per metus.

P​lačiau

EUROPOS KOMISIJOS KVIETIMAI

Europos Komisija 2018 m. kovo 15 d. paskelbė naujus Gynybos tyrimų kvietimus 2018 metams.

Pagal Parengiamųjų veiksmų (angl. Preparatory Action) gynybos tyrimams iniciatyvą paskelbti šie kvietimai:

1) EUROPEAN HIGH-PERFORMANCE, TRUSTABLE (RE)CONFIGURABLE SYSTEM-ON-A-CHIP OR SYSTEM-IN-PACKAGE FOR DEFENCE APPLICATIONS.

 • finansuojamas tik vienas projektas, planuojama suma projektui 8-12 mln. EUR;
 • planuojamas TRL nuo 2 iki 5;
 • pasiūlymo pateikimo pradžia 2018 kovo 15 d.;
 • pasiūlymo pateikimo pabaiga 2018 birželio 28 d..

Informacija apie kvietimo turinį, partnerių paieškos galimybes ir kt., nuorodoje žemiau:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pppa/topics/padr-edt-02-2018.html

2) TOWARDS A EUROPEAN HIGH POWER LASER EFFECTOR

 • finansuojamas tik vienas projektas, planuojama suma projektui 4-5,4 mln. EUR
 • planuojamas TRL iki 5
 • pasiūlymo pateikimo pradžia 2018 kovo 15
 • pasiūlymo pateikimo pabaiga 2018 birželio 28

Informacija apie kvietimo turinį, partnerių paieškos galimybes ir kt., nuorodoje žemiau:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pppa/topics/padr-ef-02-2018.html 

Europos gynybos agentūros informacinė diena ir partnerių paieškos renginys

Europs Sąjunga įkūrė Europos gynybos fondą (EDF), kuris startuoja 2020 m. Iki tol vyksta pasirengiamųjų gynybos tyrimų veiksmų (Preparatory Action on Defence Research- PADR) etapas, kurio paskutinis kvietimas teikti paraiškas planuojamas 2019 m. Tuo tikslu Europos gynybos agentūra (EDA) kartu su Europos Komisija organizuoja kontaktų mugę, kuri vyks 2019 m. balandžio 11 d. (preliminarus renginio laikas nuo 08:30 iki 17:00). Renginyje kviečiamos dalyvauti įmonės, asociacijos, tyrimų centrai, universitetai iš Europos Sąjungos šalių ir Norvegijos. Renginio metu bus pristatoma detalesnė informacija apie 2019 m. PADR kvietimus.

Planuojančius dalyvauti PADR projektuose ir ateityje EDF programoje bei siekiantiems užmegzti partnerystę su kitų šalių įmonėmis bei universitetais gynybos tyrimų srityje, kviečiame dalyvauti renginyje.

Daugiau informacijos apie renginį čia.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03