MTEPI programų tarptautinių partnerių paieška

Apie priemonę

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia įmones dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, skirtuose pasirengti vykdyti projektus pagal tarptautines mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programas. MITA skiria finansavimą dalyvauti renginiuose, skirtuose susipažinti su programomis, ugdyti gebėjimus rengti projektų paraiškas, susirasti partnerius iš užsienio valstybių dalyvauti programose, parengti projektų paraiškas, taip pat organizuoti renginius, skirtus parengti projektų paraiškas.

Priemonės tikslas

Skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose, siekiant vystyti naujus gaminius, paslaugas ir technologijas, plėstis į tarptautines rinkas, užmegzti ir stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių.

Daugiau informacijos apie tarptautines programas („Horizontas 2020“, „Eurostars-2“ ir pan.) skelbiama MITA interneto svetainėje.

Finansuojamos veiklos

  • Įmonių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose
  • Įmonių dalyvavimas tarptautiniuose konsorciumų susitikimuose
  • Tarptautinių konsorciumų susitikimų organizavimas Lietuvoje

Finansavimas yra de minimis pagalba

Pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Finansavimo sąlygų aprašas

2019 m. skirtas finansavimas

Kontaktai pasiteirauti

Daiva Keršienė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Tel. (+370) 604 79828, el. p. daiva.kersiene@mita.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-09