Tarptautinių partnerių paieška

Apie priemonę

Tarptautinių partnerių paieškos priemonė skirta sudaryti palankias sąlygas verslo atstovams susirasti partnerių dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose, vykti į tarptautinius konsorciumų susitikimus bei organizuoti tarptautinius konsorciumų susitikimus Lietuvoje, siekiant pristatyti ir vystyti inovatyvius produktus, paslaugas bei technologijas, stiprinti bendradarbiavimą ir plėstis į tarptautines rinkas

Priemonės tikslas

Skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose, siekiant vystyti naujus gaminius, paslaugas ir technologijas, plėstis į tarptautines rinkas, užmegzti ir stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių.

Finansuojamos veiklos

  • Įmonių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose
  • Įmonių dalyvavimas tarptautiniuose konsorciumų susitikimuose
  • Tarptautinių konsorciumų susitikimų organizavimas Lietuvoje

Finansavimas yra de minimis pagalba

Pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje registruota įmonė

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Finansavimo sąlygų aprašas

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Informacija rengiama.

Rezultatai

Kontaktai pasiteirauti

Viktorija Bražiūnaitė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 2 644 704, el. p. viktorija.braziunaite@mita.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-31