Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė

Apie priemonę

Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė skirta sudaryti palankesnes sąlygas šalies technologinei plėtrai, skatinti mokslinius tyrimus, nukreiptus į produktyvias inovacijas, kurių reikia viešojo ir privataus sektoriaus technologinėms problemoms spręsti, tuo pačiu įtvirtinant nuostatą, kad jos gali ir turi būti sprendžiamos remiantis aukšto lygio moksliniais tyrimais.

Priemonės tikslas

Sudaryti palankias sąlygas technologinei plėtrai, skatinant mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Finansuojamos veiklos

  • taikomieji moksliniai tyrimai;
  • technologinės plėtros vykdymas ir inovacijos.

Finansavimas yra de minimis pagalba tiek mokslo ir studijų institucijai, tiek įmonei.

Pareiškėjai

Mokslo ir studijų institucijos

Partneriai

 Labai maža, maža ar vidutinė įmonė

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Finansavimo sąlygų aprašas

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Šiuo metu paskelbtų kvietimų teikti paraiškas nėra.

Rezultatai

Kontaktai pasiteirauti

Daiva Keršienė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Tel. (+370) 604 79828, el. p. daiva.kersiene@mita.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-08