Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė

Apie priemonę

Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė skirta palankias sąlygas mokslo ir verslo bendradarbiavimo vystymui bei skatinti mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų tobulinimą kuriant prototipus.

Priemonės pristatymas

Priemonės tikslas

Skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų pagrindu

Finansuojamos veiklos

  • taikomieji moksliniai tyrimai;
  • eksperimentinė plėtra.

Skiriamas finansavimas:

  • mokslo ir studijų institucijoms neekonominei veiklai valstybės pagalbos nuostatos netaikomos (finansavimo intensyvumas 100 proc.);
  •  įmonėms ir mokslo ir studijų institucijoms vykdančiomes ekonominę veiklą finansavimas yra de minimis pagalba (finansavimo intensyvumas 80 proc.).

Pareiškėjai

Mokslo ir studijų institucijos

Partneriai

 Labai maža, maža ar vidutinė įmonė

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Finansavimo sąlygų aprašas

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Kvietimas uždarytas.

Rezultatai

Kontaktai pasiteirauti

Daiva Keršienė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Tel. (+370) 604 79828, el. p. daiva.kersiene@mita.lt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-20