BDAR
gdpr

Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mastu vykstančią inovacijų reformą, informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio 6 d. priemonės administravimas yra vykdomas viešosios įstaigos „Inovacijų agentūra“, todėl prašome kreiptis į viešąją įstaigą „Inovacijų agentūra“.  

 

Apie priemonę

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, siekdama iš dalies kompensuoti pandemijos patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti diegiant turizmo paslaugų ir produktų inovacijas, skirtas turizmui Lietuvos Respublikos teritorijoje skatinti, inicijavo priemonę, kurią įgyvendina Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).

Priemonės tikslas

Priemonės finansavimo tikslas – paskirstyti dalį Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų, skirtų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos patirtiems nuostoliams iš dalies kompensuoti, jei jie buvo patirti diegiant turizmo paslaugų ir produktų inovacijas, skirtas turizmui Lietuvos Respublikos teritorijoje skatinti.   

Finansuojamos veiklos

1. Naujų interaktyvių turizmo paslaugų ir produktų kūrimo ir jų pateikimo internete veikla, apimanti bent vieną iš išvardytų veiklų:

 • interaktyvių žemėlapių, pažintinių maršrutų kūrimą;
 • virtualių ekskursijų kūrimą;
 • audiogidų kūrimą;
 • skaitmeninių individualizuotų kelionių paketų kūrimą;

2. Skaitmeninių turizmo produktų ir paslaugų rinkodaros veiklos, apimančios bent vieną iš išvardytų veiklų:

2.1. reklamos internete kūrimo ir sklaidos veikla, apimanti:

 • vaizdo įrašų, garso įrašų, fotografijų, reklaminių skydelių, skirtų reklamai, kūrimą, reklamos gamybą;
 • sukurtos reklamos transliavimą internete: „Facebook“, „Instagram“ ir panašiose platformose, jos pritaikymą įvairiems reklamos kanalams;

2.2. rinkodaros priemonių įgyvendinimo veikla, apimanti:

 • vaizdo tinklaraščių kūrimą ir sklaidą, elektroninių knygų ir kitų elektroninių leidinių apie Lietuvos lankytinas vietoves, elektroninių kelionių vadovų po Lietuvą kūrimą;
 • skaitmeninės rinkodaros metodų ir priemonių įgyvendinimą

Dokumentai:

Priemonės „Turizmo paslaugų ir produktų inovacijos“ įgyvendinimo tvarkos aprašas

Priemonės „Turizmo paslaugų ir produktų inovacijų“ įgyvendinimo aprašo įgyvendinimo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje aprašas

Pareiškėjai

 • Labai maža įmonė, maža įmonė ar vidutinė įmonė, atitinkanti Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priedo 1 straipsnyje nustatytas sąlygas ir Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, 
 • Verslininkas, atitinkantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas;

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams:

 • turėti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduotą galiojantį vietinio ir atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriaus arba gido pažymėjimą išduotą ne vėliau kaip iki 2020 m. vasario 26 dienos. 
 • turėti teisę gauti de minimis pagalbą. Agentūra Paraiškos vertinimo metu patikrina Pareiškėjo teisę gauti valstybės pagalbą remdamasi Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013;
 • nebūti gavęs valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba būti grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles
 • būti registruotas Juridinių asmenų registre ne vėliau kaip 2020 m. vasario 26 d, 
 • arba jei yra fizinis asmuo iki 2020 m. vasario 26 d. būti sudaręs darbo sutartį su turizmo paslaugas teikiančia įmone dėl gido paslaugų teikimo
 • arba jei yra fizinis asmuo iki 2020 m. vasario 26 d. būti įregistravęs individualią 79.90 klasės veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2 redakciją (EVRK 2 red.), jei jis kelionių organizatorius, – būti įregistravęs individualią 79.12 klasės veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus 2  redakciją (EVRK 2 red.); 
 • arba 10.7.3. iki 2020 m. vasario 26 d. turėti turistų gidų veiklos Nr. 082 verslo liudijimą pagal Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių klasifikatorių, patvirtintą VMI viršininko įsakymu

Projektų atrankos būdas:

Tęstinė projektų atranka

Kvietimas teikti paraiškas:

Šiuo metu paskelbtų kvietimų nėra.

Rezultatai:

2021 m. Finansuotų projektų sąrašas (1)

2021 m. Finansuotų projektų sąrašas (2)

Kontaktai pasiteirauti:

Tel. +370 615 32767, +370 645 89056, +370 645 61727, +370 600 46038.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03