BDAR

Verslo dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose

Apie priemonę

Siekiant skatinti Lietuvos verslo tarptautiškumą ir inovatyvių produktų pateikimą užsienio rinkoms, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia įmones dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, skirtuose pasirengti vykdyti projektus pagal tarptautines mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programas.

MITA skiria finansavimą dalyvauti renginiuose, skirtuose susipažinti su programomis, ugdyti gebėjimus rengti projektų paraiškas, susirasti partnerius iš užsienio valstybių dalyvauti programose, parengti projektų paraiškas, taip pat organizuoti renginius, skirtus parengti projektų paraiškas.

Įmonės ieško tinkamų tarptautinių renginių savarankiškai. Dažniausiai tokius renginius organizuoja Europos Komisija, nacionalinės inovacijų agentūros, tarptautinių programų sekretoriatai. Dėl jų tinkamumo galima konsultuotis su MITA specialistais.

Priemonės tikslas

Skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose, siekiant vystyti naujus gaminius, paslaugas ir technologijas, plėstis į tarptautines rinkas, užmegzti ir stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių.

Daugiau informacijos apie tarptautines programas („Horizontas 2020“, „Eurostars-2“ ir pan.) skelbiama MITA interneto svetainėje.

Finansuojamos veiklos

  •  Įmonių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, skirtuose susipažinti su programomis, ugdyti gebėjimus rengti projektų paraiškas, susirasti partnerius iš užsienio valstybių dalyvauti programose, parengti projektų paraiškas;
  • Tarptautinių renginių, skirtų parengti projektų paraiškas organizavimas Lietuvoje.

MITA skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba.

Pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės, planuojančios vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ar inovacijų projektus pagal programas ir atitinkančios Aprašo 8 p. reikalavimus.

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Paraiškos teikiamos užpildytos pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą per Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros informacinę sistemą (MTEPIS).

Finansavimo sąlygų aprašas

Aprašas

2019 m. skirtas finansavimas

Kontaktai pasiteirauti

  • Daiva Keršienė, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Tel. (+370) 604 79828, el. p. daiva.kersiene@mita.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02