BDAR
Close

Verslo dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mastu vykstančią inovacijų reformą, informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio 6 d. Verslo dalyvavimo tarptautiniuoose renginiuose administravimas yra vykdomas viešosios įstaigos „Inovacijų agentūra“, todėl prašome kreiptis į viešąją įstaigą „Inovacijų agentūra“. Naujausią informaciją apie priemonę rasite čia.  

 

Apie priemonę

Siekiant skatinti Lietuvos verslo tarptautiškumą ir inovatyvių produktų pateikimą užsienio rinkoms, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia įmones dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, skirtuose pasirengti vykdyti projektus pagal tarptautines mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programas.

MITA skiria finansavimą dalyvauti renginiuose (nepriklausomai nuo jų organizavimo formos), skirtuose susipažinti su programomis, ugdyti gebėjimus rengti projektų paraiškas, susirasti partnerius iš užsienio valstybių dalyvauti programose, parengti projektų paraiškas, taip pat organizuoti renginius, skirtus parengti projektų paraiškas.

Įmonės ieško tinkamų tarptautinių renginių savarankiškai. Dažniausiai tokius renginius organizuoja Europos Komisija, nacionalinės inovacijų agentūros, tarptautinių programų sekretoriatai. Dėl jų tinkamumo galima konsultuotis su MITA specialistais.

Priemonės tikslas

Skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose, siekiant vystyti naujus gaminius, paslaugas ir technologijas, plėstis į tarptautines rinkas, užmegzti ir stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių.

Daugiau informacijos apie tarptautines programas („Horizon Europe“,, „Eurostars-2“ ir pan.) skelbiama MITA interneto svetainėje.

Finansuojamos veiklos

  • Įmonių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, skirtuose susipažinti su programomis, ugdyti gebėjimus rengti projektų paraiškas, susirasti partnerius iš užsienio valstybių dalyvauti programose, parengti projektų paraiškas;
  • Tarptautinių renginių, skirtų parengti projektų paraiškas organizavimas Lietuvoje.

MITA skiriamas finansavimas yra de minimis pagalba.

Pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės, planuojančios vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ar inovacijų projektus pagal programas ir atitinkančios Aprašo 9 p. reikalavimus.

Projektų atrankos būdas

Konkursinis finansavimas

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Šiuo metu paskelbtų kvietimų nėra.

Finansavimo sąlygų aprašas

Aprašas

Rezultatai

Kontaktai pasiteirauti

  • Eigirdas Sarkanas, MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, Tel. (+370) 604 76995, el. p. [email protected]
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-03