Vizitai į EKA

Apie priemonę

Ūkio ministerija ir MITA remia Lietuvos įmonių tikslinius vizitus į Europos kosmoso agentūros (EKA) kosmoso mokslinių tyrimų centrus. Ši veikla įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir EKA Europos bendradarbiaujančios valstybės susitarimą.

Lietuvos verslui yra atviri net trys EKA centrai, su kuriais siūloma bendradarbiauti ir vykti užmegzti naujų kontaktų.

 • Europos kosmoso tyrimų ir technologijų centras (angl. European Space Research and Technology Centre, ESTEC) – tai Olandijoje įsikūręs centras, kuriame sutelktos įvairios laboratorijos, kuriamos technologijos ir ugdomos inžinerinės bei administracinės kompetencijos. Centras atveria galimybes dalyvauti seminaruose, skirtuose telemetrinėms, sekimo ir valdymo sistemoms, aerokosmoso pramonėje naudojamoms medžiagoms, antenų ir mikrobangų technologijoms. Taip pat yra galimybė dalyvauti informaciniame ir partnerystės renginyje „Kosmoso pramonės dienos“.
 • Europos Žemės stebėjimo centras (angl. European Centre for Earth Observation, ESRIN) – tai Italijoje esantis EKA centras, skirtas Žemės stebėjimo programoms palaikyti. Į šį centrą kviečiamos atvykti įmonės, dirbančios su iš palydovų gauta informacija apie Žemę, vandenynus ir atmosferą.
 • Europos kosminių taikymų ir telekomunikacijų centras (angl. European Centre for Space Applications and Telecommunications, ECSAT) – tai naujausias EKA centras, įkurtas prieš 7 metus Didžiojoje Britanijoje, vykdantis su telekomunikacijomis, integruotomis sistemomis, klimato kaita, technologijomis ir mokslu susijusias veiklas. Verslui siūloma dalyvauti puslaidininkių komponentams skirtame seminare.

Priemonės tikslas

Remti įmonių vizitus į EKA centrus.

Finansuojamos veiklos

 • kelionės išlaidos į/iš šalies, kurioje yra kosmoso MTEPI centras;
 • apgyvendinimo išlaidos;
 • vietinių kelionių tikslinės šalies teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis išlaidos, jeigu jos susijusios su vizito tikslais;
 • dalyvio mokesčio išlaidos.

Pareiškėjai

Įmonės, kurioms yra aktuali kosmoso tematika ir kurios turi potencialo bei planuoja dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų ir inovacijų programose bei Lietuvos subjektams skirtuose Europos kosmoso agentūros kvietimuose.

Atrankos būdas

Konkursinis finansavimas.

Finansavimo sąlygų aprašas

Paskelbti kvietimai teikti paraiškas

Šiuo metu paskelbtų kvietimų teikti paraiškas nėra.

Rezultatai

2016 m. pavasaris – gautos ir patvirtintos 7 įmonės vykimui į EKA MTEPI centrus. Vyko 5 įmonės:

 • UAB Arcus Novus
 • UAB Žvelk Aukščiau
 • UAB Pažangūs pozicionavimo sprendimai
 • UAB Pikotera
 • UAB NoMagic Europe

2016 m.  rudens – gautos ir patvirtintos 6 įmonės vykimui į EKA MTEPI centrus. Vyko 6 įmonės:

 • UAB Nanoavionika
 • UAB Pikotera
 • UAB Gabitus
 • UAB Magma Solutions
 • UAB Agrogeodezijos institutas
 • VĮ GIS Centras

2015 m. – gautos ir patvirtintos 2 įmonės vykimui į EKA MTEPI centrus, tačiau nevyko nei viena.

Kontaktai pasiteirauti

Sonata Juciutė, tel. +370 5 2 127 430, el. p. sonata.juciute@mita.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-02